Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: amortyzacja ( 1222 )

 • Pytanie:
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego w przypadku zakupu licencji od firmy z USA i uzyskania od niej certyfikatu rezydencji

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-945/08-4/AŻ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy otrzymany grant pieniężny z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczony na zakup środków trwałych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a odpisy dokonywane od zakupionych środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB1/415-638/08/AP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-524/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-523/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-608/08-2/RP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-599/08-2/RP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy w przypadku przyznania członkom zarządu świadczenia dodatkowego w postaci ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego można dokonać obowiązkowych potrąceń (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne), a następnie do towarzystwa ubezpieczeniowego przesłać kwotę po odjęciu tych potrąceń? Jaką wartość świadczenia można uznać za przychód:1. czy wartość przyznanego świadczenia dodatkowego na ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym,2. czy wartość składki przelanej do towarzystwa ubezpieczeniowego?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB2/415-1356/08/HK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 podatnik jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i równocześnie będąca wspólnikiem kilku spółek cywilnych ma prawo dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych w ramach powyższych podmiotów, spełniając kryterium ,,małego podatnika"?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB1/415-633/08/AP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-582/08-5/RP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-582/08-4/RP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawcy jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ten podatek?2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanego i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-470/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawcy jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ten podatek?2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanego i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-469/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawczyni jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawczyni będzie ponosiła odpowiedzialność za ten podatek?2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanej i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-468/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz wynagrodzenia otrzymywanego za realizację celów 6 Programu Ramowego Badań.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-463/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz wynagrodzenia otrzymywanego za realizację celów 6 Programu Ramowego Badań.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-436/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 2, art. 14, art. 17, art. 18 oraz art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nakładów na budynki i budowle do spółki osobowej, w związku z udziałem Wnioskodawcy w tej spółce, nie spowoduje u Wnioskodawcy, jak i u pozostałych wspólników spółki osobowej, powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-409/08-3/RP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy prowizja ze sprzedaży dekoderów i opłat aktywacyjnych może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB1/415-460/08/WRz wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy w przypadku przekształcenia spółki we wskazanym stanie faktycznym powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przypadającej części środków pozostawionych na kapitale zapasowym i rezerwowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconą w spółkę komandytową, a jeśli tak, to w którym momencie obowiązek ten powstanie?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-391/08-2/RP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-381/08-2/RP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy z dniem przekształcenia Wnioskodawcy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową, zgromadzony na kapitałach zapasowym i rezerwowym niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się u wspólników Spółki komandytowej przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka - jako płatnik, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - obowiązana będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-390/08-2/RP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

13| 14| 15| 16| 17|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY