Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2015, nr 0, poz. 461 z dnia 2015-05-27

Monitor Polski - rok 2015, nr 0, poz. 461 z dnia 2015-05-27

Wydany przez:Minister Infrastruktury i Rozwoju
Data ogłoszenia:2015-05-27
Tytuł aktu:Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2015-05-07

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2015 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI