Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2015, nr 0 z dnia 2015-01-02

Monitor Polski - rok 2015, nr 0 z dnia 2015-01-02

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 2

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 3

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 4

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 5

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 6

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 7

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 8

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 9

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 24

  Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 25

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 27

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 28

  Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 29

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Kamila Ryfińskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 30

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 32

  Zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 33

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2014 r. nr 1130-18-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 34

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. nr 1130-19-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 35

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 36

  Komunikat Nr 1/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 37

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 38

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonymi na dzień 8 lutego 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 39

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 40

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania okręgowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 41

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 42

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 43

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 44

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 45

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 grudnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 46

  Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulamin poczty listowej i Regulamin dotyczący paczek pocztowych, sporządzone w Bernie dnia 11 listopada 2008 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulaminem poczty listowej i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 11 listopada 2008 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 48

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 49

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 50

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 51

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 52

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 53

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 54

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 55

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 56

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 57

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 58

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 59

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 60

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 61

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-16-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 62

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-18-14 w sprawie nadania tytułu profesora 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 63

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-17-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 64

  Zarządzenie nr 42/14 Prokuratora Generalnego z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 65

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 66

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 67

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 68

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 69

  Zarządzenie nr 1/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej - ,,100-lecie Politechniki Warszawskiej"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 70

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 71

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 72

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-34-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 73

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-35-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 74

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-36-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 75

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-37-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 76

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-38-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 77

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-39-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 78

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-40-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 79

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-41-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 80

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-42-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 81

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-43-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-44-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 83

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-45-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 84

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-46-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 85

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-47-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 86

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-48-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 87

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-49-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 88

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-50-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 89

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-51-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 90

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-52-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 91

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-53-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 92

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-54-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 93

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-55-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 94

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-56-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 95

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-57-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 96

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. nr 110-58-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 97

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 98

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniający komunikat w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 99

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 100

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 101

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 102

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 103

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 104

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 105

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 106

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 107

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 108

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 109

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 110

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 111

  Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 112

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 113

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 114

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 115

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 116

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 117

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 118

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 119

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 120

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 121

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 122

  Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 123

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ,,Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 124

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  / Minister Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 125

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 126

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 127

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 128

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 129

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 130

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 131

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 132

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 133

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 134

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 135

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 136

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 137

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 138

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2014 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 139

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Andrzeja Piątaka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 140

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 141

  Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 142

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 143

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 144

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 145

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 146

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 147

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 148

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 149

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 150

  Zarządzenie nr 2/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 151

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 152

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 153

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 154

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 155

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 156

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 157

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020  / Minister Infrastruktury /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 158

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Infrastruktury /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 159

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 160

  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego  / Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 161

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 162

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 163

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 164

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 165

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 166

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 167

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 168

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 169

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 170

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 171

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 178

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 179

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 180

  Komunikat nr 2/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 181

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 182

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. stawek opłat lotniczych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 184

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie korzystania z pomocy technicznej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 185

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 186

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 187

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 188

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mieczysława Marcina Łuczaka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 189

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 190

  Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 191

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 192

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 193

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 194

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 195

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 196

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 197

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 198

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 199

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 200

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 201

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 202

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 203

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 204

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 205

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 206

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 207

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 208

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 209

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 210

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 211

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 212

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 213

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 214

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 215

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 216

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 217

  Zarządzenie nr 3/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Jagiełło  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 218

  Zarządzenie nr 4/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - floren Władysława Łokietka  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 219

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych, stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 220

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 221

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2014 r. i w drugim półroczu 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 222

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 223

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 224

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 225

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2014 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 226

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. nr 1130.1.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 227

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 228

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 229

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 115-1-2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 230

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 231

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2014  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 232

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 233

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 234

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Central Europe  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 235

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg Baltic Sea Region  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 236

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 237

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 238

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w składzie sekretarzy Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 239

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 240

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 241

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 242

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 243

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 244

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 245

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 246

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 247

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 248

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 249

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 250

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 251

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 252

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 253

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 254

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 255

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 256

  Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 258

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 259

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 260

  Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 261

  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 262

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w związku z tragiczną śmiercią Borysa Niemcowa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 263

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2014 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2015 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 264

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 265

  Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 266

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 267

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 268

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 269

  Komunikat Nr 03/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 270

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 271

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 272

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 273

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 274

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 275

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 276

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 277

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 278

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 279

  Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Narodowy Plan Szerokopasmowy"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 280

  Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 281

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 282

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 283

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 294

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 295

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 296

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 297

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 115.2.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 298

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.3.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 299

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.4.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 300

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 301

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 302

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 303

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 304

  Uchwała nr 125/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa  / Krajowa Rada Sądownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 305

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 306

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 307

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 308

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Słowacja  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 309

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 310

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 311

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 312

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 313

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 314

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 315

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 316

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 317

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 318

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 319

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 320

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 321

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 322

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 323

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 324

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 325

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 326

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 327

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 328

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym za granicą  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 329

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 330

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 331

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 332

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 333

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 334

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 335

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 336

  Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie oświaty, podpisane w Kijowie dnia 19 stycznia 2015 r.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 337

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie oświaty, podpisanym w Kijowie dnia 19 stycznia 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 338

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 339

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Baku dnia 14 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 340

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Baku dnia 14 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 341

  Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Senior-WIGOR" na lata 2015-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 342

  Zarządzenie nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 343

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku prokuratorskim  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 344

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 345

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 346

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 347

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 348

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 349

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 350

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 351

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 352

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 353

  Komunikat Nr 04/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 354

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 355

  Zarządzenie nr Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 356

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 357

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 358

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 359

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 360

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 361

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 362

  Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 363

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 364

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 365

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 366

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 367

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Babinetza  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 368

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 369

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 370

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Kazimierza Moskala  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 371

  Ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. o uruchomieniu funkcjonalności systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych umożliwiającej dostawcom usług wymianę informacji w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru  / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 372

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 373

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 374

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 51 w Koszalinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 375

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 376

  Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 377

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 378

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2015 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 379

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 380

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 381

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 382

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 383

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 384

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 385

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 386

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2015 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 387

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 388

  Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 390

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 391

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy URBACT  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 392

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 393

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 394

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 395

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 396

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2015 r. w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 397

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. nr 1131.2.2015 o powołaniu Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 398

  Zarządzenie nr 6/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Kanał Bydgoski  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 400

  Komunikat Nr 05/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 401

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2015 r. nr 112.2.2015 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 402

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 1130.4.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 403

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. nr 1130.5.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 404

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 405

  Uchwała nr 3/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 406

  Uchwała nr 4/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2014  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 407

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 408

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 409

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 410

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 411

  Zarządzenie nr 7/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Zabytki kultury w Polsce" - relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 412

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 413

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 414

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 1131.3.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 415

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-3-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 416

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-4-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 417

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-10-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 418

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-12-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 419

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 110-14-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 420

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-11-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 421

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-13-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 422

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-5-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 423

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-6-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 424

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 110-7-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 425

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 110-8-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 426

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-9-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 427

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-1-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 428

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-2-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 429

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 430

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 431

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych, stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 432

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2015 r. nr 1131.4.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 433

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 434

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 435

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 436

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 437

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 438

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 439

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 440

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 441

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 442

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 443

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 444

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 445

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 446

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 447

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 448

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 449

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 450

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 451

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 452

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 453

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 454

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 455

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 456

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 maja 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 457

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 458

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 459

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 460

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 461

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 462

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy ESPON  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 463

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 464

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 465

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 112.3.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 466

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 112.4.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 467

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 112.5.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 468

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.16.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 469

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 115.5.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 470

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 115.6.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 471

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.14.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 472

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.15.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 473

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 112.6.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 474

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 475

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. w setną rocznicę urodzin Księdza Jana Twardowskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 476

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 477

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 478

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2015 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 479

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 480

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 481

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 482

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 483

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 484

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 485

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 486

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 487

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 488

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 489

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 490

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 491

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 492

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 493

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 494

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 495

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 496

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 497

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 498

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 499

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 500

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 501

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 502

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 503

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 504

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 505

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 506

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 507

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 508

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 509

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 510

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 511

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 512

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 513

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Sebastiana Dudy  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 514

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 515

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. ,,In memoriam"  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 516

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 517

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2015 r. sygn. akt Kp 2/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 518

  Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 519

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 520

  Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 521

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 522

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 22 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 523

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 524

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 525

  Protokół wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r., podpisany w Moskwie dnia 28 listopada 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 526

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r., podpisanym w Moskwie dnia 28 listopada 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 527

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Franciszka Rynasiewicza  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 528

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 529

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 530

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 531

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 532

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2015 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 533

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 534

  Komunikat Nr 06/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 535

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 536

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 537

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 538

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 539

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 540

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 541

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 542

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Stanisława Czesaka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 543

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 544

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 545

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 546

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 547

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 548

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 9 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 549

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 550

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 551

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 552

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 553

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 554

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 555

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 556

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 557

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 558

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci bohatera Powstania Styczniowego księdza Stanisława Brzóski  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 559

  Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 560

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 561

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 562

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 563

  Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 564

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 565

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 566

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 567

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 568

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 569

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 570

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 571

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 572

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 573

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 574

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 575

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 576

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 577

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 578

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 579

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 580

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 581

  Protokół między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego, podpisany w Warszawie dnia 14 sierpnia 2014 r.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 583

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.5.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 584

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.6.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 585

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.7.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 586

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.8.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 587

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.9.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 588

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.10.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 589

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. nr 1130.6.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 590

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. nr 1130.7.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 591

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 1130.8.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 592

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 593

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 594

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 595

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 596

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 597

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. nr 1130.9.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 598

  Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 599

  Komunikat Nr 07/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 600

  Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 601

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 602

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 603

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. nr 112.24.2015 o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 604

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. nr 112.25.2015 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 605

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 maja 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 606

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 607

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 608

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 609

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 610

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 611

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 612

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 613

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 614

  Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 615

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2015 r. nr 112.27.2015 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 616

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 617

  Zarządzenie nr 12/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Polscy malarze XIX/XX wieku" - Alfred Wierusz-Kowalski  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 618

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 619

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 620

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 621

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 622

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 623

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 624

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 625

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 626

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 627

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 628

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 629

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 630

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110-33-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 631

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 632

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 633

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 634

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zakończenia uznawania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 635

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 636

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 637

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 638

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 639

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 640

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 641

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 642

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 643

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 644

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 645

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 646

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 115.7.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 647

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 648

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.9.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 649

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.8.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 650

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 651

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2015 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 652

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 653

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 654

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 655

  Ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 lipca 2015 r. o uruchomieniu funkcjonalności systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych umożliwiającej dostawcom usług wymianę informacji w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru  / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 656

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 657

  Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy ,,Obywatel"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 658

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 659

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 660

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 661

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Marka Ziółkowskiego  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 662

  Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 663

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 664

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 665

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 666

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 667

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 668

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 669

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 670

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 671

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 672

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 673

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 674

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 110.15.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 675

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2015 r. nr 110.16.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 676

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.17.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 677

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.19.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 678

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.18.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 679

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.20.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 680

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.21.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 681

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.22.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 682

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.23.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 683

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.24.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 684

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.25.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 685

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. nr 110.26.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 686

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.28.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 687

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.31.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 688

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.30.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 689

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. nr 110.27.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 690

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.29.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 691

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.32.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 692

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.34.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 693

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.35.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 694

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.36.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 695

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.37.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 696

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.38.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 697

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 698

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 699

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 704

  Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 705

  Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 707

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 709

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 711

  Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 712

  Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 714

  Komunikat Nr 08/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 715

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Białowieża na Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białowieży  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 716

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 717

  Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 718

  Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 720

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 721

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 726

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 727

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 728

  Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 729

  Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 730

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 731

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 732

  Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 733

  Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 734

  Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Zgromadzenie Narodowe /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 735

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 736

  Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 737

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Ryfińskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 738

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Barbary Bartuś  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 739

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Szmita  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 740

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 741

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.11.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 742

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.12.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 743

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 744

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.9.2015 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 745

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.28.2015 w sprawie mianowania na stopień generała broni  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 746

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 747

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 748

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 749

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 750

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 751

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 752

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 753

  Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 754

  Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 755

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 756

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 757

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 758

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 759

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 760

  Uchwała Nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 761

  Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 762

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 763

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. ,,Europejska Stolica Kultury 2016"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 764

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 766

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 1131.15.2015 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 767

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2015 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 768

  Porozumienie z dnia 25 czerwca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 769

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 25 czerwca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 770

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 771

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 1131.16.2015 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 772

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Jana Łopińskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 773

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Marii Szczerskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 774

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Barbary Sadurskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 775

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Mariusza Kwiatkowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 776

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. nr 1131.26.2015 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 777

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 sierpnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 778

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisane w Łucku dnia 14 marca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 779

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisanym w Łucku dnia 14 marca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 780

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 781

  Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR) 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 782

  Porozumienie z dnia 27 lutego 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 783

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 lutego 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 784

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.13.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 785

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.10.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 786

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. nr 112.26.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 787

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. nr 115.10.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 788

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 115.11.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 789

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. nr 1130.11.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 790

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 1130.12.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 791

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 115.12.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 792

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.39.2015 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 793

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 794

  Zarządzenie nr 14/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Warneńczyk  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 795

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 796

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 797

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 798

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 115.13.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 799

  Zarządzenie nr 15/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - grosz Kazimierza Wielkiego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 800

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. nr 1130.10.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 801

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.38.2015 w sprawie mianowania na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 802

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 803

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 sierpnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 804

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 sierpnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 805

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 806

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 807

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Niemcy/Saksonia  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 808

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg Europa  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 809

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 810

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 811

  Komunikat Nr 09/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 812

  Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 813

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 814

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 815

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 816

  Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 817

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 818

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 819

  Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 820

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 821

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 822

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2015 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 823

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego  / Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 824

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 825

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2015 r.  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 826

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Mariana Palikota  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 827

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 828

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 829

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 830

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 831

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 832

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 833

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 834

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 835

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 836

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 837

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 838

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 839

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 840

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 841

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 842

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 843

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 844

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 845

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 846

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 847

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 848

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 849

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 850

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 851

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 852

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 853

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 854

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 855

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 856

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 857

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 858

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 859

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 860

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 861

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 862

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 863

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 864

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 865

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 866

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 867

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 868

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 869

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 870

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 871

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 872

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 873

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 874

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 875

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 876

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 877

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 878

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 879

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 880

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 881

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 882

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 883

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 884

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 885

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 886

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 887

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 888

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 889

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 890

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 891

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 892

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 893

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 894

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 895

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 896

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 897

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 898

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 899

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 900

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 901

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w 155. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 902

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sytuacji szkolnictwa polskiego na Litwie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 903

  Uchwała Nr 6/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2016  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 904

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 905

  Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 906

  Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 907

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 908

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 909

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2015 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 910

  Zarządzenie Nr 16 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 911

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 912

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 913

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 915

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 916

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 917

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 918

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 919

  Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 920

  Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 921

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 922

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego  / Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 923

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 924

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 925

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 926

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 927

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 928

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 929

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 930

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 931

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.43.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 932

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.44.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 933

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.39.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 934

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.40.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 935

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.41.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 936

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.42.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 937

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.45.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 938

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.46.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 939

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.47.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 940

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.49.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 941

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.48.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 942

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.50.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 943

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.51.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 944

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.52.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 945

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.53.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 946

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.54.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 947

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.56.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 948

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.57.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 949

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. nr 110.58.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 950

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.55.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. nr 110.59.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 952

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.61.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 953

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.60.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 954

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.62.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 955

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.63.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 956

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.64.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 957

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.65.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 958

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2016 r.  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 959

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 960

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 961

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 962

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 963

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 964

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 965

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 966

  Zarządzenie nr 16/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Zwierzęta świata" - pszczoła miodna  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 967

  Zarządzenie nr 17/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 50. rocznicę wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 968

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 969

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2015 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 970

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 971

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 972

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2016 r.  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 973

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 974

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 975

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 976

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 977

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 978

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 979

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 980

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 981

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 982

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 983

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 984

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 985

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 986

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 987

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 988

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 989

  Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwoju Sportu do roku 2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 990

  Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 września 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 991

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 992

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 993

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 994

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o transporcie morskim, podpisana w Putrajaya z dnia 10 lutego 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o transporcie morskim, podpisaną w Putrajaya dnia 10 lutego 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 996

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 997

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 998

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu ,,Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Tokio dnia 27 lutego 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu ,,Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Tokio dnia 27 lutego 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1000

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1001

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1002

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1003

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1005

  Komunikat Nr 10/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turkmenistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Aszchabadzie dnia 17 marca 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turkmenistanu o współpracy gospodarczej, podpisaną w Aszchabadzie dnia 17 marca 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1009

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1010

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1011

  Postanowienie nr 35 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1012

  Zarządzenie nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1013

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1014

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1015

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2015 r. nr 1131.36.2015 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Prokuratury  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1016

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2015 r. nr 1131.37.2015 o powołaniu w skład Krajowej Rady Prokuratury  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1017

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2015 r. o ustanowieniu Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1018

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1019

  Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia ,,Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1020

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1021

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1022

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1023

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1024

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2015 r. w stosunku do września 2009 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1025

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1026

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1027

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1028

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1029

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1030

  Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1031

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1032

  Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018, podpisany w Warszawie dnia 30 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1033

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018, podpisanym w Warszawie dnia 30 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1034

  Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018, podpisany w Skopje dnia 26 sierpnia 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1035

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018, podpisanym w Skopje dnia 26 sierpnia 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1036

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1037

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1043

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1044

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1045

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2015 r. sygn. akt Kp 1/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1046

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1047

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1048

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1049

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1050

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1051

  Uchwała nr 199 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą ,,Studia dla wybitnych"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1052

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2015 roku, podpisana w Kijowie dnia 12 sierpnia 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1053

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2015 roku, podpisaną w Kijowie dnia 12 sierpnia 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1054

  Zarządzenie nr 126 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zakresu zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego oraz środków niezbędnych do ich realizacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1055

  Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1056

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1057

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1058

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1059

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1060

  Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1061

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1062

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Ideas Plus II"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1063

  Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1064

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1065

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 października 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2015 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1066

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1067

  Zarządzenie Nr 18/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - ratusz w Poznaniu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1068

  Zarządzenie Nr 19/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Piłsudski  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1069

  Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1070

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1071

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 października 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1072

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 października 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1073

  Zarządzenie nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1074

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1075

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1076

  Zarządzenie Nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1077

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1078

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1079

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie wymiany praw jazdy, sporządzona w Warszawie dnia 1 kwietnia 2004 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1080

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie wymiany praw jazdy, sporządzoną w Warszawie dnia 1 kwietnia 2004 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1081

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mirona Sycza  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1082

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Grzegorza Kurka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1083

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1084

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1085

  Komunikat Nr 11/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1086

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1087

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1088

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1089

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1090

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1091

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1092

  Uchwała Nr 195 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. w sprawie "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1093

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1094

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1095

  Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015-2018, podpisany w Warszawie dnia 9 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1096

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015-2018, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1097

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1098

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Addis Abebie dnia 20 marca 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1099

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Addis Abebie dnia 20 marca 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1100

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. nr 1130.13.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1101

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 115.14.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1102

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1103

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 1131.34.2015 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1104

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 1131.35.2015 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1105

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Nairobi dnia 22 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1106

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Nairobi dnia 22 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1107

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. nr 110.66.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1108

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. nr 110.67.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1109

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.68.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1110

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.69.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1111

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.70.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1112

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.71.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1113

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1114

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1115

  Zarządzenie Nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1116

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1117

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1118

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1119

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1120

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1121

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Marka Józefa Gróbarczyka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1122

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Dawida Bohdana Jackiewicza  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1123

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2015 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1124

  Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1125

  Zarządzenie Nr 20/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Kazimierz Jagiellończyk  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1126

  Zarządzenie nr 21/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - półgrosz Władysława Jagiełły  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1127

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1128

  Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1129

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1130

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1131

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1038  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1132

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1039  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1133

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1040  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1134

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1041  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1135

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1042  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1136

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1137

  Zarządzenie nr 20 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1138

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1139

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1140

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1141

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1142

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1143

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1144

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1145

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1146

  Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1147

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1148

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1149

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1150

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1151

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisane w Wiedniu dnia 11 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1152

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisanym w Wiedniu dnia 11 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1153

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1154

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r., podpisana w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1155

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r., podpisaną w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1156

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1157

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie solidarności z narodem francuskim oraz uczczenia pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1158

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1159

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1160

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1161

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1162

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w imię solidarności z Narodem Francuskim  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1163

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1164

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1165

  Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą ,,Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1166

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1167

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1168

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1169

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1170

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1171

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1172

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1173

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1174

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1175

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1176

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Kazimierza Tomczykiewicza  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1177

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2016 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1178

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1179

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1180

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1181

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1182

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1183

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1184

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1185

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1186

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1187

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2016  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1188

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2015 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1189

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1190

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1191

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1192

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1193

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1194

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1195

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1196

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1197

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.45.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1198

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.46.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1199

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1200

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1201

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1202

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1203

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1204

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1205

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystania ogólnej kwoty połowowej śledzi określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego na 2015 r.  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1206

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej śledzi określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego na 2015 r.  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1207

  Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1208

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1209

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1210

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1211

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1212

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1213

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1214

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1215

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Czesława Hoca  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1216

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1217

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1218

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1219

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1220

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1221

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1222

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1223

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1224

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1225

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1226

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1227

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1228

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1229

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Kłosowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1230

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1231

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1232

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1233

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Piotra Leszka Pszczółkowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1234

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1235

  Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1236

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1237

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1238

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1239

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1240

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1241

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1242

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1243

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1244

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1245

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1246

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1247

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1248

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. nr 110.72.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1249

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2015-2020  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1250

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Bangalore dnia 5 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1251

  Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Bangalore dnia 5 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1252

  Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1253

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1254

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1255

  Komunikat Nr 12/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1256

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1257

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1258

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2016  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1259

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1260

  Porozumienie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej podpisane w Poznaniu dnia 21 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1261

  Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisanym w Poznaniu dnia 21 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1262

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisana w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1263

  Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisaną w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1264

  Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1265

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego  / Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1266

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1267

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2016  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1268

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1269

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1270

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1271

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisana w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1272

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisaną w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1273

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi), podpisana w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1274

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi), podpisaną w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1275

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach)  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1276

  Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1277

  Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podpisanym w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1278

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1279

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1280

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1281

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1282

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1283

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1284

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1285

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1286

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1287

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Stefana Jasińskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1288

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1289

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1290

  Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1291

  Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1292

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1293

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1294

  Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1295

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1296

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1297

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1298

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1299

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1300

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1301

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1302

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1303

  Zarządzenie nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1304

  Zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1305

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1306

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 1307

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI