Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2015, nr 0, poz. 916 z dnia 2015-10-01

Monitor Polski - rok 2015, nr 0, poz. 916 z dnia 2015-10-01

Wydany przez:Państwowa Komisja Wyborcza
Data ogłoszenia:2015-10-01
Tytuł aktu:Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2015-09-16
Data wejscia w życie:2015-09-16
Data obowiązywania:2015-09-16

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2015 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI