Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2015, nr 0, poz. 751 z dnia 2015-08-24

Monitor Polski - rok 2015, nr 0, poz. 751 z dnia 2015-08-24

Wydany przez:Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Data ogłoszenia:2015-08-24
Tytuł aktu:Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 r.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2015-08-18

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2015 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI