Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2013, nr 0, poz. 740 z dnia 2013-09-11

Monitor Polski - rok 2013, nr 0, poz. 740 z dnia 2013-09-11

Wydany przez:Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Data ogłoszenia:2013-09-11
Tytuł aktu:Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2013 r.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2013-09-06

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2013 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI