Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2013, nr 0, poz. 1024 z dnia 2013-12-17

Monitor Polski - rok 2013, nr 0, poz. 1024 z dnia 2013-12-17

Wydany przez:Rada Ministrów
Data ogłoszenia:2013-12-17
Tytuł aktu:Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2013-12-10
Data wejscia w życie:2014-01-01
Data obowiązywania:2014-01-01

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2013 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI