Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2013, nr 0, poz. 166 z dnia 2013-03-19

Monitor Polski - rok 2013, nr 0, poz. 166 z dnia 2013-03-19

Wydany przez:Prezes Rady Ministrów
Data ogłoszenia:2013-03-19
Tytuł aktu:Zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2013-03-08
Data wejscia w życie:2013-04-02

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2013 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI