Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2013, nr 0, poz. 379 z dnia 2013-03-20

Wydany przez:Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Data ogłoszenia:2013-03-20
Tytuł aktu:Rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2013-02-26
Data wejscia w życie:2013-04-03
Data obowiązywania:2013-04-03

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 0 z 2013 roku - pozostałe dokumenty: