Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2013, nr 0, poz. 1134 z dnia 2013-09-25

Wydany przez:Prezes Rady Ministrów
Data ogłoszenia:2013-09-25
Tytuł aktu:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2013-09-20
Data wejscia w życie:2013-10-10
Data obowiązywania:2013-10-10

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 0 z 2013 roku - pozostałe dokumenty: