Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaDotacje z UniiDziałalność firm w UE
Cło i podatek VAT po wstąpieniu Polski do UE

Wraz z wprowadzeniem 1 stycznia 1993 r. Jednolitego Rynku zniesione zostały kontrole celne (i oczywiście cła) na granicach wewnętrznych. Tym samym pojęcie eksportu i importu stało się nieadekwatne. Obecnie operuje się pojęciem wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów. Jednocześnie, system podatkowy obowiązujący w Unii rozróżnia dwie sytuacje: pierwsza to nabycie towarów przez podatnika VAT a druga to nabycie przez ostatecznego konsumenta.

Transakcje pomiędzy podatnikami z różnych krajów UE Towary dostarczane pomiędzy podatnikami zarejestrowanymi dla celów VAT są opodatkowane stawką zerową w kraju ich wysyłki (rozpoczęcia transportu) jako wewnątrzwspólnotowa dostawa, zaś podatek należny opłacany jest przez nabywcę towarów w kraju, do którego przybywają towary (zakończenia transportu) wg stawki właściwej dla kraju, do którego przywożone są towary.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa korzysta z zerowej stawki VAT, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • dostawa została wykonana na rzecz podmiotu, posiadającego status podatnika VAT w innym państwie członkowskim UE (status podatnika będzie można sprawdzić za pośrednictwem administracji podatkowej, np. poprzez złożenie za pośrednictwem faksu zapytania), oraz
 • dostawca posiada dowody zaświadczające (dowody te określane są w ustawodawstwach krajowych poszczególnych państw członkowskich UE), że
  (a) towary opuściły terytorium państwa członkowskiego UE,
  (b) rozpoczęcia wysyłki,
  (c) rozpoczęcia transportu.

  W celu upewnienia się przez sprzedawcę, że dany nabywca istotnie jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w innym kraju, wprowadzony został system VIES (VAT Information Exchange System – System Wymiany Informacji o VAT). System ten pozwala na szybkie potwierdzenie, czy numer identyfikacyjny VAT podany przez kontrahenta jest prawdziwy, a z drugiej strony pozwala administracji podatkowej na bieżąco monitorować przepływ towarów wewnątrz Unii. Komisja Europejska prowadzi serwis on-line służący weryfikacji numerów podatników VAT. Serwis jest bezpłatny i dostępny pod adresem: http://europa.eu.int/

  Podatnicy uczestniczący w transakcjach wewnątrzwspólnotowych są zobowiązani do przedstawiania kwartalnej informacji. W informacjach podsumowujących podaje się numery identyfikacyjne VAT dostawcy i nabywcy, jak również łączną wartość towarów i związanych z nimi usług dostarczonych każdemu nabywcy. Informacje podsumowujące służą weryfikacji danych deklarowanych przez podatników z obszaru całej Unii Europejskiej.

  Jeżeli chodzi o system dokumentowania opuszczenia przez towar obszaru Polski, to zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów obecnie trwają prace nad projektem stosownej ustawy. W najbliższym czasie należy spodziewać się, że ustawa zostanie skierowana do konsultacji międzyresortowych i prawdopodobnie wtedy treść propozycji zostanie opublikowana.

  Transakcje dokonywane przez podatników na rzecz ostatecznych konsumentów (nie-podatników) W odniesieniu do dostaw dokonywanych przez podatników na rzecz ostatecznych konsumentów (nie będących podatnikami) zastosowano zasadę opodatkowania w kraju pochodzenia towaru. Konsumenci dokonując zakupów w którymkolwiek z krajów członkowskich, płacą w momencie zakupu podatek VAT obowiązujący w kraju pochodzenia towaru. Wyjątki od tej zasady to: dostawa nowych środków transportu m.in. nowych samochodów (zawsze opodatkowana w kraju, do którego konsument sprowadza nowy środek transportu) oraz tzw. sprzedaż wysyłkowa (towary wysyłane w imieniu dostawcy na rzecz ostatecznych konsumentów, jeśli wartość tej sprzedaży u dostawcy przekracza określony próg). Szczególne zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych są stosowane wobec towarów opodatkowanych zharmonizowaną akcyzą (oleje mineralne, alkohole, napoje alkoholowe i artykuły tytoniowe).

  Podsumowując, obecny system rozliczeń VAT wygląda następująco: sprzedawca po upewnieniu się, że nabywca jest podatnikiem VAT, sprzedaje towar z zerową stawką podatku VAT. Sprzedawca musi posiadać jednak dowód na to, że towar opuścił kraj. Nabywca towaru płaci VAT od zakupu według stawki obowiązującej w jego kraju. VAT ten może oczywiście odliczyć. W przypadku osób fizycznych, ponoszących wydatki np. służbowe, nie ma możliwości nabycia towarów bez VAT. Osoby takie mają jednak prawo do wystąpienia do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca nabycia z żądaniem zwrotu zapłaconego podatku.

  Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem nowego systemu rozliczeń VAT, w którym podatek ten będzie naliczany wg stawek lokalnych a rozliczany w normalnych deklaracjach niezależnie od kraju sprzedawcy.

  Opracowano na podstawie:

  • Informacji Ministerstwa Finansów: „Podstawowe zmiany w systemie VAT po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” opublikowanej w Internecie pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ → podatki → system podatkowy → podatek od towarów i usług.
  • Publikacji Komisji Europejskiej „Tax policy in the European Union” dostępnej w Internecie pod adresem: http://europa.eu.int/
Opracowanie: Jacek Czabański, EIC Warszawa

Powrót
źródło:
48 proc. firm dostaje zapłatę z ponad 60-dniowym opóźnieniem 48 proc. firm dostaje zapłatę z ponad 60-dniowym opóźnieniem
Grupa firm oferujących usługi i towary z odroczonym terminem płatności, zmagających się z niesolidnymi kontrahentami, wciąż utrzymuje się między 40 a 50 proc.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Co zrobić, by wyjść na prostą? Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Co zrobić, by wyjść na prostą?
Słabsza od oczekiwanej dynamika gospodarki, rosnące wyzwania rynkowe i zbyt wysokie zobowiązania powodują, że coraz większej liczbie firm trudno utrzymać stabilny rozwój. Dla sporej grupy przedsiębiorstw nadchodzi więc czas dostosowywania się do trudniejszej rzeczywistości, zmiany modelu biznesowego, uelastycznienia działania czy wręcz zmian personalnych. Trafna diagnoza problemów i podjęte w odpowiednim czasie działania pozwalają w wielu wypadkach uniknąć upadłości. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z postępowań restrukturyzacyjnych.