Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaDotacje z UniiDziałalność firm w UE
System zarządzania jakością w małych i średnich firmach

System zarządzania jakością kojarzy się zwykle z dużym przedsiębiorstwem przemysłowym. Rzeczywiście jeszcze przed kilkoma laty systemy zarządzania jakością wdrażane były wyłącznie w dużych zakładach. Następnie do ich zastosowania zmuszeni zostali mniejsi kooperanci dużych zakładów przemysłowych. Dopiero póĽniej, systemy jakości zaczęły wdrażać kolejne małe i średnie firmy, borykające się z problemem swojej egzystencji i rozwoju w warunkach wzrastającej konkurencji.

Sektor małych i średnich firm w Polsce to aż 99,7% rynku przedsiębiorstw, co stanowi nominalnie około 3 mln przedsiębiorstw. Określenie "małe i średnie firmy" odnosi się do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarówno jako osoby fizyczne, jak też w formie spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczególne zainteresowanie systemami zarządzania jakością odnotowano w latach 2000 i 2001, kiedy to o certyfikaty starały się głównie firmy usługowe z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przyrost liczby firm ubiegających się o certyfikację ściśle wiąże się z uruchomieniem przez Ministerstwo Gospodarki programu refundacji kosztów szkoleń i konsultingu dla tych podmiotów. W efekcie obecnie w Polsce kilkaset firm posiada certyfikat systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000, a kilka tysięcy pracuje nad jego wdrożeniem. Dla porównania na świecie certyfikaty zostały wydane dla ponad 150 000 przedsiębiorstw.

Dla małych i średnich firm wdrażających system zarządzania jakością oparty o normy ISO 9000 wyróżniono kilka wspólnych cech charakterystycznych, powodujących szczególne trudności przy wdrożeniu norm jakościowych:

 • płaska struktura organizacyjna;
 • wykonywanie różnych funkcji przez te same osoby (m.in. sprawowanie funkcji właściciela i managera przez tę samą osobę);
 • niski poziom sformalizowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem (brak ściśle określonych kompetencji i odpowiedzialności);
 • mały kapitał własny.

Powyższe cechy w praktyce wymagają sformalizowania działań firmy, a to może wiązać się z pewnymi kłopotami. Problemem dla małej firmy może być:

 • Brak istotnych dokumentów formalnych.
  Rozwiązaniem będzie stworzenie schematu organizacyjnego, opracowanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu wynagradzania, zakresów kompetencji i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, ustalenie procesów przebiegających w firmie, określenie polityki i strategii działania, celów jakościowych. Pomocne mogą tu być wydawnictwa publikujące tego typu informacje.
 • Stałe obciążenie zarządzających i pracowników bieżącymi sprawami (brak czasu , aby pomyśleć o przyszłości firmy).
  Rozwiązaniem w takim przypadku jest motywacja pracowników przez kadrę kierowniczą przy pomocy sprawdzonych metod odpowiednio dobranych do każdej osoby oraz przekonanie o skuteczności wdrożenia systemu dla minimalizacji sytuacji trudnych, powodujących konflikty, dzięki jasnemu określeniu zasad współpracy. Dodatkową, a jednocześnie najistotniejszą korzyścią zarówno dla firmy, jak i dla samopoczucia pracowników są zadowoleni klienci.
 • Problemy z wdrożeniem i utrzymaniem systemu jakości.
  W tym przypadku zalecane jest skorzystanie w pierwszej kolejności z opinii doradców, a następnie pełne zaangażowanie własnych pracowników w utrzymanie wdrożonego już systemu jakości.
 • Problem finansowy związany z kosztami wdrożenia.
  W 2000 roku Ministerstwo Gospodarki uruchomiło projekt refundacji części kosztów doradztwa związanego z przygotowaniem firmy do uzyskania certyfikatu na system zarządzania zgodny z normami serii ISO 9000 i/lub ISO 14000. Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw (02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127, tel. 0-22 699 70 44, fax: 0-22 699 70 46).
Opracowanie: Joanna Srebrzyńska

Powrót
źródło:
48 proc. firm dostaje zapłatę z ponad 60-dniowym opóźnieniem 48 proc. firm dostaje zapłatę z ponad 60-dniowym opóźnieniem
Grupa firm oferujących usługi i towary z odroczonym terminem płatności, zmagających się z niesolidnymi kontrahentami, wciąż utrzymuje się między 40 a 50 proc.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Co zrobić, by wyjść na prostą? Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Co zrobić, by wyjść na prostą?
Słabsza od oczekiwanej dynamika gospodarki, rosnące wyzwania rynkowe i zbyt wysokie zobowiązania powodują, że coraz większej liczbie firm trudno utrzymać stabilny rozwój. Dla sporej grupy przedsiębiorstw nadchodzi więc czas dostosowywania się do trudniejszej rzeczywistości, zmiany modelu biznesowego, uelastycznienia działania czy wręcz zmian personalnych. Trafna diagnoza problemów i podjęte w odpowiednim czasie działania pozwalają w wielu wypadkach uniknąć upadłości. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z postępowań restrukturyzacyjnych.