Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Jaka jest procedura wypłacania zachowku

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2005-12-09 02:13 Jaka jest procedura wypłacania zachowku Zb. Drwiega


Sąd rozsądził sprawę zachowków.
Nakazał wpłacić określone kwoty kilku osobom.
Odsetki biegną od dnia zasądzenia.
Jak(za czyim pośrednictwem) wpłacać te kwoty?
Kto naliczy odsetki?
Nie jest określony termin zapłaty....
Kto naliczy podatek od spadków i darowizn?

Inna wątpliwość;
-co znaczy określenie -że "termin jest zawity" ?
--
Pozdr. Zbig.Drwięga
Linux Reg.User #166848 , gg1100100111000000111010
___________________________________________________________ _____________
2005-12-09 04:52 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku Zb. Drwiega
W artykule Zb. Drwiega napisal(a):


> -co znaczy określenie -że "termin jest zawity" ?

=========================================================================
Termi n zawity nazywany jest też terminem prekluzyjnym jest to
szczególny rodzaj terminu charakteryzującego się dużym rygoryzmem prawnym,
przejawiającym się w tym, że po upływie określonego ustawowo terminu
do wykonania określonego uprawnienia- następuje wygaśniecie
uprawnienia przysługującego określonemu podmiotowi.
Wygaśnięciu danego uprawnienia po upływie terminu prekluzyjnego
jest bezwzględnie wiążące i sąd lub inny organ powołany do
rozpoznawania sprawy uwzględnia ten fakt z urzędu a nie dopiero na
skutek wniosku lub zarzutu podniesionego przez stronę.

Autor: Katarzyna Pydych
==========================================================================

Termi n zawity czyli prekluzyjny charakteryzuje się znacznym rygoryzmę prawnym,
przejawiającym się głównie w tym, że wskutek bezczynności uprawnionego w ciągu
określonego ustawą terminu następuję wygaśniecie przysługującego mu prawa.
Fakt ten jest uwzględniany z urzędu przez sąd lub inny organ powołany do
rozpoznania danej sprawy. Termin zawity ustanawia się najczęściej dla realizacji
celów o ogólnospołecznej doniosłości lub dla silniejszej ochrony dłużników.

W prawie cywilnym można wyróżnić trzy typy terminów zawitych:
- terminy do dochodzenia roszczeń przed organem państwowym,
np. terminy dochodzenia roszczeń
( np. art. 344 § 2 k.c.- samowolne naruszenie posiadania ),
terminy dochodzenia stanu cywilnego (np. art. 63 k.r.o -
powództwo męża matki o zaprzeczenie ojcostwa ), terminy o wytaczanie powództw
o ukształtowanie lub ustalenie praw majątkowych (np. art. 534 k.c.-
uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem
wierzycieli za bezskuteczną )
- terminy do dokonywania czynności pozasądowych, np.
Terminy do wykonywania praw kształtujących o charakterze
majątkowym albo niemajątkowym (art. 88 k.c. - uchylenie się od skutków
prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod
wpływem błędu lub groźby ), terminy do wykonywania zawiadomień
(np. art. 563 § 1 k.c. - uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy )
, terminy do dochodzenia praw członkowskich,
- terminy wygaśnięcia praw podmiotowych (np. art. 293 k.c. -
wygaśnięcie służebności gruntowej).

Autor: Krzysztof Gonerski
==========================================================================

--
Pozdr. Zbig.Drwięga
Linux Reg.User #166848 , gg1100100111000000111010
___________________________________________________________ _____________
2005-12-09 08:06 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku uprawnionym? Lookasik
albo zobowiazany zaplaci sam dobrowolnie albo uprawnieni pojda do komornika

pozdr
Łukasz

2005-12-09 10:00 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku Beniamin
Zb. Drwiega napisał(a):
>
> Sąd rozsądził sprawę zachowków.
> Nakazał wpłacić określone kwoty kilku osobom.
> Odsetki biegną od dnia zasądzenia.
> Jak(za czyim pośrednictwem) wpłacać te kwoty?

Osobiście w miejscu zamieszkania tych osób za pisemnym potwierdzeniem.
Przelewem bankowym na wskazane przez nich konta.

> Kto naliczy odsetki?

Ty.

> Nie jest określony termin zapłaty....

Jest. Skoro odsetki biegną od dnia zasądzenia, to taki jest też termin
zapłaty.

--
Pozdrawiam,
Beniamin
2005-12-09 13:24 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku uprawnionym? Zbig.Drwiega
W artykule
Beniamin napisal(a):

> Osobiście w miejscu zamieszkania tych osób za pisemnym potwierdzeniem.
> Przelewem bankowym na wskazane przez nich konta.

1. Niektóre z tych osób(uprawnionych do zachowków)
już wcześniej otrzymały pewne kwoty za pokwitowaniem
(w zamyśle-a konto zachowku).
Sąd PRZED wyrokiem był o tym fakcie powiadomiony-
i nie wziął tego pod uwagę.( z nieznanych na razie względów).


2. Inne osoby z kolei-(w rozumieniu zobowiązanego do wypłaty zachowków)
_zalegają_ _zobowiązanemu_ pewne kwoty.
(tzw. zobowiązania wzajemne).
Nawet dość znaczne- porównywalne z kwotą zachowku.
Sąd również i do _tego_ faktu się nie ustosunkował
przy ferowaniu rozstrzygnięcia.
Mimo powiadomienia.

Czy słusznie?
Co radzilibyście w takiej sytuacji?

Gdybym chciał wydłuzyc termin zapłaty- mam pisać odwołanie do Sądu?
Z wnioskiem o wydłuzenie terminu?
Np.pół roku?


Kto naliczy podatek od spadków i darowizn?

--
Pozdr. Zbig.Drwięga
Linux Reg.User #166848
________________________________________________________________________
2005-12-09 17:32 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku kam
Zbig.Drwiega napisał(a):
> 1. Niektóre z tych osób(uprawnionych do zachowków)
> już wcześniej otrzymały pewne kwoty za pokwitowaniem
> (w zamyśle-a konto zachowku).
> Sąd PRZED wyrokiem był o tym fakcie powiadomiony-
> i nie wziął tego pod uwagę.( z nieznanych na razie względów).

trzeba było wystąpić o uzasadnienie, to byś się dowiedział

> 2. Inne osoby z kolei-(w rozumieniu zobowiązanego do wypłaty zachowków)
> _zalegają_ _zobowiązanemu_ pewne kwoty.
> (tzw. zobowiązania wzajemne).
> Nawet dość znaczne- porównywalne z kwotą zachowku.
> Sąd również i do _tego_ faktu się nie ustosunkował
> przy ferowaniu rozstrzygnięcia.
> Mimo powiadomienia.

Oprócz powiadomienia trzeba było jakoś wykazać wolę potrącenia tych
wierzytelności.
Nie wspominając o udowodnieniu ich istnienia i wysokości.

>
> Czy słusznie?
> Co radzilibyście w takiej sytuacji?
>
> Gdybym chciał wydłuzyc termin zapłaty- mam pisać odwołanie do Sądu?
> Z wnioskiem o wydłuzenie terminu?
> Np.pół roku?

pisać możesz, papier wiele wytrzyma, zapłacisz wpis
termin zapłaty negocjuj z uprawnionymi

KG
2005-12-09 18:27 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku uprawnionym? Zbig.Drwiega
W artykule kam napisal(a):

Dzięki za zainteresowanie.
Ale........


> trzeba było wystąpić o uzasadnienie, to byś się dowiedział

zawsze mnie dziwi, skąd w ludziach- rodakach
(mam do czynienia przede wszystkim z rodakami-Polakami)
taka napastliwość.
To jest nasza cecha narodowa nabyta, czy wrodzona?
I ta szaleńcza skłonność do ferowania niesprawdzonych wyroków/opinii.
Ton twojej wypowiedzi każe mi przypuszczać, że masz o coś do mnie pretensje.
O to,że mam zachowki wypłacić? czy o to,że ktoś mnie obdarował?
A może przypuszczasz, że kogoś zabiłem?!


O uzasadnienie wystąpiłem,i je otrzymałem.
W uzasadnieniu są podane kwoty,komu-ile.
I punkt ostatni:"dalej idące powódzctwo oddala się"
Rozumiem,że _jedno_,konkretne powódzctwo.

Ja nie składałem powódzctwa.
Złożyłem w sądzie w trakcie rozprawy _wniosek_ o potrącenie tych sum
z zachowków.


> Oprócz powiadomienia trzeba było jakoś wykazać wolę potrącenia tych
> wierzytelności.

Znów ta paskudna cecha napastliwo-uszczypliwa....
Może lepiej by _zapytać_, _czy_ aby nie wykazałem tej woli?
niż zakładać z góry, że jej nie było??!

Było pismo (z potwierdzeniem odbioru) nakazujące realizować płatności
na bieżąco.


> Nie wspominając o udowodnieniu ich istnienia i wysokości.
Nie wspominajac(znów) o moim powyższym..

Wykazałem podstawy(dowody) ich zaistnienia.


> pisać możesz, papier wiele wytrzyma, zapłacisz wpis
daruję sobie.


> termin zapłaty negocjuj z uprawnionymi

Nie ma co negocjować.
Zażyczyli sobie natychmiastowej wykonalności.
A termin poczatkowy naliczania odsetek sąd podał sprzed roku.
Gdy wniesiony został pozew, a nie- gdy zapadło rozstrzygnęcie.


PS.
Życzę wiary, co góry przenosi,i nadziei w ludzi.
--
Pozdr. Zbig.Drwięga
Linux Reg.User #166848
________________________________________________________________________
2005-12-09 21:30 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku kam
Zbig.Drwiega napisał(a):
> O uzasadnienie wystąpiłem,i je otrzymałem.
> W uzasadnieniu są podane kwoty,komu-ile.
> I punkt ostatni:"dalej idące powódzctwo oddala się"
> Rozumiem,że _jedno_,konkretne powódzctwo.
>
> Ja nie składałem powódzctwa.
> Złożyłem w sądzie w trakcie rozprawy _wniosek_ o potrącenie tych sum
> z zachowków.

I? Nie wiem co jest w uzasadnieniu, ale powinno z niego wynikać dlaczego
takie sumy zachowku i czy te kwoty zostały uwzględnione. Jeśli nie
wynika, to pozostaje zaskarżyć wyrok i liczyć na to, że sąd drugiej
instancji uzasadni lepiej... ;)

> Znów ta paskudna cecha napastliwo-uszczypliwa....
> Może lepiej by _zapytać_, _czy_ aby nie wykazałem tej woli?
> niż zakładać z góry, że jej nie było??!

A gdzie widziałeś to założenie

> Było pismo (z potwierdzeniem odbioru) nakazujące realizować płatności
> na bieżąco.

Pismo... Wynikało z niego, że potrącasz te kwoty?

> Wykazałem podstawy(dowody) ich zaistnienia.

a jak ocenił to sąd?

> Nie ma co negocjować.
> Zażyczyli sobie natychmiastowej wykonalności.
> A termin poczatkowy naliczania odsetek sąd podał sprzed roku.
> Gdy wniesiony został pozew, a nie- gdy zapadło rozstrzygnęcie.

I słusznie, zapłacić powinieneś i bez wyroku, więc trudno liczyć termin
od rozstrzygnięcia.
Obowiązek zapłaty nie wynika z wyroku, a z obowiązujących przepisów,
wyrok stanowi tylko potwierdzenie tego obowiązku.

KG
2005-12-10 00:41 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku uprawnionym? Zbig.Drwiega
W artykule kam napisal(a):


>I? Nie wiem co jest w uzasadnieniu, ale powinno z niego wynikać dlaczego
>takie sumy zachowku i czy te kwoty zostały uwzględnione.
To, co napisałem.
W punktach- komu-ile.
I ostatni punkt- o odrzuceniu dalszych skutków( czy jakos tak).

>Jeśli nie
>wynika, to pozostaje zaskarżyć wyrok i liczyć na to, że sąd drugiej
>instancji uzasadni lepiej... ;)

???Zaskarżyć- bo "słabe" uzasadnienie?
Praktyka widziała takie zaskarżenia?

>> Znów ta paskudna cecha napastliwo-uszczypliwa....
>> Może lepiej by _zapytać_, _czy_ aby nie wykazałem tej woli?
>> niż zakładać z góry, że jej nie było??!

>A gdzie widziałeś to założenie

Bo napisałeś: "trzeba _było_ wykazać".
Czas _przeszły_
Skoro "było", znaczy od początku założyłeś-
że pierwotnie _nie było_ wykazane.

>> Było pismo (z potwierdzeniem odbioru) nakazujące realizować płatności
>> na bieżąco.

>Pismo... Wynikało z niego, że potrącasz te kwoty?
A niby jakim to sposobem, skory pismo było wysyłane _PRZED_ wyrokiem?

>> Wykazałem podstawy(dowody) ich zaistnienia.

>a jak ocenił to sąd?
Napisałem.
Nie odniósł się do tych faktów. Jakby ich nie było.

> I słusznie, zapłacić powinieneś i bez wyroku, więc trudno liczyć termin
> od rozstrzygnięcia.
> Obowiązek zapłaty nie wynika z wyroku, a z obowiązujących przepisów,
> wyrok stanowi tylko potwierdzenie tego obowiązku.

Mylisz się.
Art.991 KC - "przysługuje _roszczenie_ ...."
Jeśli uprawniony w ŻADEN sposób się nie zwraca/-ł o zachowek,
_własnej_ inicjatywy wcale ani _nie muszę_ wykazywać (ani - _powinienem_),
i NICZEGO wypłacać z własnej inicjatywy również nie MUSZĘ.
Mogę,ze względów etycznych- to najlepsze słowo.


Prawo mówi- że uprawniony " się zwraca" o zachowek.

Zechcieli się zwracać do Sądu.
Ich prawo. I przyjemność.
==========================================================

No i co wynikło z tej wymiany poglądów?
Zwykła "popyskówka", nie porada.
Zwłaszcza _Rzeczowa porada_- która byłaby cenną.

Typowe zachowanie , jak to zwykle na "forach"......Na razie szkoda było mojego czasu.--
Pozdr. Zbig.Drwięga
Linux Reg.User #166848
________________________________________________________________________
2005-12-10 07:33 Re: Jaka jest procedura wypłacania zachowku kam
Zbig.Drwiega napisał(a):
> To, co napisałem.
> W punktach- komu-ile.
> I ostatni punkt- o odrzuceniu dalszych skutków( czy jakos tak).

To bardziej na opis wyroku wygląda...
Przecież jakoś te kwoty zostały wyliczone...

>>Pismo... Wynikało z niego, że potrącasz te kwoty?
>
> A niby jakim to sposobem, skory pismo było wysyłane _PRZED_ wyrokiem?

To w jaki sposób wyraziłeś wolę potrącenia?

> Mylisz się.
> Art.991 KC - "przysługuje _roszczenie_ ...."
> Jeśli uprawniony w ŻADEN sposób się nie zwraca/-ł o zachowek,
> _własnej_ inicjatywy wcale ani _nie muszę_ wykazywać (ani - _powinienem_),
> i NICZEGO wypłacać z własnej inicjatywy również nie MUSZĘ.
> Mogę,ze względów etycznych- to najlepsze słowo.

Masz rację, o tyle, że w przypadku każdego zobowiązania jest tak, że
wierzyciel wcale nie musi się zwracać o zapłatę. Może jej nie chcieć.
Ale prawo do określonej kwoty istnieje. I w chwili, w której zostaniesz
wezwany do zapłaty - na przykład przez doręczenie pozwu - powinieneś
niezwłocznie zapłacić. Jeśli tego nie zrobisz jesteś w opóźnieniu i
należą się odsetki.

KG
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

Umowa przez Internet - jaka jest jej moc prawna?

ezbig 2005-10-11 12:22

agencja windykacyjna - jaka jest Wasza opinia?

daniel 2005-12-30 22:41

jak odwolac sie od wyroku, jaka procedura?

Joanna 2006-04-12 18:29

jak odwolac sie od wyroku, jaka procedura?

Joanna 2006-04-12 18:29

Lamanie prawa - za duze auta / za szyba jazda - jaka procedura aby to zatrzymac

Klebik 2006-10-06 07:29

Jaka jest procedura egzekwowania alimentów?

siwa 2006-11-09 11:17

wybranie organu do wypłacania alimentów

bbl 2006-12-01 09:30

Pełnomocnictwo a upoważnienie-jaka jest róznica

Paweł 2007-01-25 23:57

Jaka jest granica w decybelach dla ciszy nocnej?

Ciekawy 2007-03-07 13:17

prawo do zachowku

romek 2007-04-28 09:49