Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Nakaz zaplaty z Pcimia Dolnego

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2015-08-28 13:48 Nakaz zaplaty z Pcimia Dolnego ąćęłńóśźż
Internacjonalny Fundus Golodupcenia Owiecek pozywa obywatela przed sądem w
Pcimiu Dolnym (2008 r.) i uzyskuje nakaz zapłaty (2009 r.) z klauzulą
wykonalności (2009 r.) co ciekawe sygnatura GNC xxxx/08 czyli stare
postępowanie gospodarcze.
Obywatel nagle (sierpień 2015!) ma zajęcie na rachunku przez komornika z
Pcimia Górnego.
Internacionalny Fundus Golodupcenia w pozwie z 2008 r. podał nieistniejący
adres dlużnika (wyprowadził się w 2001 r.), dla sądu wiadomo domniemanie
doręczenia zastępczego.
I HGW o co chodzi, bo pozywającym jest Fundus Golodupcenia, a nie ewentualny
wierzyciel, po którym można by próbować się domyśleć.
Pozew o +/- 300 zł, zajęcie na +/- 1 tys. zł (wyhodowane odsetki, koszty)
Pytania:
Jak jednocześnie wnieść wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia
sprzeciwu, sprzeciw i wniosek o przekazanie sprawy przez SR z Pcimia do
rozpozanania przez sąd właściwy wg miejsca zamieszkania dłużnika (dla wygody
dłużnika)?
Lub w jakiej kolejności i do którego sądu wnieść pisma: do sądu w Pcimiu
Dolnym, czy do sądu wg miejsca zamieszkania dłużnika (z ostrożności można i
tu, i tu)?
Szczególnie jak wnieść sprzeciw (równocześnie z wnioskiem o przywrócenie
terminu na wniesienie sprzeciwu) skoro nie wiadomo o co chodzi?
Generalnie albo roszczenie bezzasadne, albo przedawnienie (skąd wiedzieć,
czy to np. płatność okresowa), z uwagi na odległość do Pcimia Dolnego
niemożliwe zapoznanie się z aktami sprawy przed ich przesłaniem do sądu
właściwego wg miejsca zamieszkania.

2015-08-28 13:58 Re: Nakaz zaplaty z Pcimia Dolnego Liwiusz
W dniu 2015-08-28 o 13:48, ????? pisze:
> Jak jednocześnie wnieść wniosek o przywrócenie terminu

Nijak, bo tutaj nie ma potrzeby przywracać terminu, który jeszcze nie
upłynął.

--
Liwiusz
2015-08-28 16:21 Re: Nakaz zaplaty z Pcimia Dolnego Robert Tomasik
W dniu 28-08-15 o 13:48, ????? pisze:
> Internacjonalny Fundus Golodupcenia Owiecek pozywa obywatela przed sądem w
> Pcimiu Dolnym (2008 r.) i uzyskuje nakaz zapłaty (2009 r.) z klauzulą
> wykonalności (2009 r.) co ciekawe sygnatura GNC xxxx/08 czyli stare
> postępowanie gospodarcze.
> Obywatel nagle (sierpień 2015!) ma zajęcie na rachunku przez komornika z
> Pcimia Górnego.
> Internacionalny Fundus Golodupcenia w pozwie z 2008 r. podał nieistniejący
> adres dlużnika (wyprowadził się w 2001 r.), dla sądu wiadomo domniemanie
> doręczenia zastępczego.
> I HGW o co chodzi, bo pozywającym jest Fundus Golodupcenia, a nie ewentualny
> wierzyciel, po którym można by próbować się domyśleć.
> Pozew o +/- 300 zł, zajęcie na +/- 1 tys. zł (wyhodowane odsetki, koszty)
> Pytania:
> Jak jednocześnie wnieść wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia
> sprzeciwu, sprzeciw i wniosek o przekazanie sprawy przez SR z Pcimia do
> rozpozanania przez sąd właściwy wg miejsca zamieszkania dłużnika (dla wygody
> dłużnika)?

Pewnie na jakimś papierze. Ustnie do protokołu się nie da. Ja bym
jeszcze wnosił o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu
rozpatrzenia sprawy.

> Lub w jakiej kolejności i do którego sądu wnieść pisma: do sądu w Pcimiu
> Dolnym, czy do sądu wg miejsca zamieszkania dłużnika (z ostrożności można i
> tu, i tu)?

Zarzut wnosisz do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Z wnioskiem o
uchylenie klauzuli wykonalności dodatkowo bym to napisał.

> Szczególnie jak wnieść sprzeciw (równocześnie z wnioskiem o przywrócenie
> terminu na wniesienie sprzeciwu) skoro nie wiadomo o co chodzi?

Tu nie zgadzam się z Liwiuszem, że wniosek o przywrócenie terminu nie
jest konieczny. Z nieznanych nam powodów sąd w 2009 roku uznał, że
termin wniesienia sprzeciwu upłynął i tę konstatację należałoby
oprotestować.

> Generalnie albo roszczenie bezzasadne, albo przedawnienie (skąd wiedzieć,
> czy to np. płatność okresowa), z uwagi na odległość do Pcimia Dolnego
> niemożliwe zapoznanie się z aktami sprawy przed ich przesłaniem do sądu
> właściwego wg miejsca zamieszkania.

Może zlecić to jakiemuś miejscowemu adwokatowi / radcy prawnemu /
detektywowi?
2015-08-28 17:43 Re: Nakaz zaplaty z Pcimia Dolnego ąćęłńóśźż
Zwykle to jest odręczna notatka sędzi na piśmie lub na nieotwartej kopercie
"uznać za doręczone".
Szarak nawet nie wie, że to "zarządzenie sądu".

OK, trzeba złozyć kilka wniosków naraz, tyle że najlepiej, gdyby to były
wnioski niekonkurencyjne, i żeby sąd nie rozdzielał tego na cztery różne
sprawy (za tym cztery sygnatury, cztery opłaty itd.).

Tylko jak złożyć sprzeciw, skoro nie znasz akt sprawy? Zamówienie akt nie
zrealizuje się w ciągu 7 dni, i później jakiś nawiedzony sąd uzna, że termin
"od powzięcia informacji" minął.

Przy kwocie zajęcia 1 tys. zł nie opłaca się brać "miejscowego".

W sumie składanie podobnych powództw poza właściwością miejscową strony
pozwanej powinno być z urzędu zakazane, chyba że jakaś umowa pomiędzy
stronami o tym by stanowiła.


-----
"Robert Tomasik" wrote in message
news:55e06e79$0$4768$65785112@news.neostrada.pl...
> Z nieznanych nam powodów sąd w 2009 roku uznał, że termin wniesienia
> sprzeciwu upłynął i tę konstatację należałoby oprotestować.

2015-08-28 18:45 Re: Nakaz zaplaty z Pcimia Dolnego ąćęłńóśźż
To może wnieść o doręczenie nakazu zapłaty?
Lub lepiej poczekać parę dni aż komornik dośle pocztą dłużnikowi tytuł
egzekucyjny i wtedy (licząc od daty doręczenia tytułu) wnieść sprzeciw, tyle
że pozostaje pytanie o znajomość stanu faktycznego (akt)?
Wnieść bardzo ogólnie podnosząc zarzut przedawnienia i zarzut ewentualny
nienależnosci świadczenia z zastrzeżeniem, ze szczegółowe zarzuty będą
uzupełnione/wniesione po przekazaniu sprawy i akt do sądu właściwego?


-----
"Liwiusz" wrote in message
news:mrpics$t50$2@node2.news.atman.pl...
> Nijak, bo tutaj nie ma potrzeby przywracać terminu, który jeszcze nie
> upłynął.

2015-09-01 18:38 Re: Nakaz zaplaty z Pcimia Dolnego ąćęłńóśźż
Masz rację co do klauzuli, było podobne zagadnienie prawne sygn. akt III CZP
109/12.
Natomiast powództwo przeciwegzekucyjne jest o tyle niecelowe, że sąd oddali
takie powództwo (co tylko narazi na koszty) po zakończeniu egzekucji, co na
pewno nastąpi szybciej (drobna kwota, łatwe zajęcie) niż rozpoznanie takiego
powództwa przez sąd, .
Swoją drogą niedobrze, że w sieci (np. na stronach Ministerstwa
Sprawiedliwości) nie ma "gotowców" do wypełnienia, a tyle pie....ą na lewo i
prawo o pomocy prawnej obywatelom.


-----
"Robert Tomasik" wrote in message
news:55e06e79$0$4768$65785112@news.neostrada.pl...
> Ja bym jeszcze wnosił o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu
> rozpatrzenia sprawy.
[...]
> Z wnioskiem o uchylenie klauzuli wykonalności dodatkowo bym to napisał.

nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

pozew/nakaz zaplaty

Helloy 2006-06-26 23:53

Polkomtel - nakaz zaplaty!

MM 2008-02-19 20:39

Polkomtel - nakaz zaplaty cd.

MM 2008-03-15 13:52

zalegle oc i nakaz zaplaty pomocy

hen 2008-11-28 17:49

sadowy nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym

1634Racine 2009-10-27 19:23

Nakaz zaplaty - z punktu widzenia powoda.

ąćęłńóśźż 2010-03-05 09:41

sadowy nakaz zaplaty zaleglego czynszu

basetla 2011-06-23 19:06

'Zaoczny' nakaz zaplaty.

THX. 2011-12-14 22:40

Kiedy sad wysyla nakaz zaplaty ?

Fantom 2012-05-06 11:03

Nakaz zaplaty, a powaga rzeczy osadzonej.

_THX. 2012-05-23 12:01