Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

wycena gruntu przeznaczonego na drogi

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2006-06-27 17:05 wycena gruntu przeznaczonego na drogi marcypanna
Czy ktoś wie może jakimi przesłankami może się kierować rzeczoznawca
majątkowy wyceniający wartość pasa gruntu o szerokości 6 m a wywłaszczanego
na budowę drogi?
Przepisy mówią, że powinien się kierować jego wartością rynkową, problem,
jednak w tym, że ten kawałek działki ma, moim zdaniem, niejasną wartość
rynkową – całą działka to atrakcyjny teren budowlany podczas gdy ten pas
jest w planie zagospodarowania przestrzennego wpisany jako „przeznaczony na
drogi”. Czy jest coś takiego jak „wartość rynkowa” ziemi przeznaczonej na
drogi skoro taka ziemia z założenia nie podlega regułom rynku? Obawiam się
po prostu czy w majestacie prawa rzeczoznawca nie wyceni mi tych ok. 300 m
kw. gruntu na jakieś grosze podczas gdy wartość reszty działki to ok. 70 zł
m.


--
2006-06-27 19:04 Re: wycena gruntu przeznaczonego na drogi Marta


Rzeczoznawca majątkowy dokonując wyceny (jakiejkolwiek) kieruje sie
przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Bierze pod uwagę stan prawny,
techniczno-użytkowy, jak również przeprowadza analizę rynku lokalnego w celu
utwprzenia bazy nieruchomości podobnych do wycenianej.
W przypadku określania rynkowej wartości gruntów przeznaczonych lub zajętych
pod drogi publiczne stosuje się podejście porównawcze (bada się cechy
nieruchomości podobnych), przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwana przy
sprzedaży gruntów przeznaczonych na te cele.
Natomiast gdy brak jest takich cen to albo wartość działaki gruntu
wydzielonych pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg istniejących
określa się jako iloczyn wartości 1m2 gruntów, z których wydzielono te
działki i ich powierzchni, z tym ze jeżeli przeznaczenie gruntów, z których
wydzielono te działki pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg
istniejących, powoduje, ze wartóść tych gruntów jest niższa niż wartość
gruntów przeznaczonych pod drogi, tak określoną wartość powiększa się o 50%,
bądź też wartość gruntów zajętych pod drogi publiczne określa sie jako
iloczyn wartości 1 m2 gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów
przyległych i ich powierzchni, z tym ze jezeli przeznaczenie gruntów
przyległych powoduje, ze ich wartość jest niższa niż wartość gruntów
przeznaczonych pod drogi, tak ustaloną wartość powiększa się o 50%.
Pozdrawiam Marta

2006-06-27 21:22 Re: wycena gruntu przeznaczonego na drogi marcypanna
Marta napisał(a):

>
>
> Rzeczoznawca majątkowy dokonując wyceny (jakiejkolwiek) kieruje sie
> przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Bierze pod uwagę stan
prawny,
> techniczno-użytkowy, jak również przeprowadza analizę rynku lokalnego w
celu
> utwprzenia bazy nieruchomości podobnych do wycenianej.
> W przypadku określania rynkowej wartości gruntów przeznaczonych lub
zajętych
> pod drogi publiczne stosuje się podejście porównawcze (bada się cechy
> nieruchomości podobnych), przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwana przy
> sprzedaży gruntów przeznaczonych na te cele.
> Natomiast gdy brak jest takich cen to albo wartość działaki gruntu
> wydzielonych pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg
istniejących
> określa się jako iloczyn wartości 1m2 gruntów, z których wydzielono te
> działki i ich powierzchni, z tym ze jeżeli przeznaczenie gruntów, z
których
> wydzielono te działki pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg
> istniejących, powoduje, ze wartóść tych gruntów jest niższa niż wartość
> gruntów przeznaczonych pod drogi, tak określoną wartość powiększa się o
50%,
> bądź też wartość gruntów zajętych pod drogi publiczne określa sie jako
> iloczyn wartości 1 m2 gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów
> przyległych i ich powierzchni, z tym ze jezeli przeznaczenie gruntów
> przyległych powoduje, ze ich wartość jest niższa niż wartość gruntów
> przeznaczonych pod drogi, tak ustaloną wartość powiększa się o 50%.
> Pozdrawiam Marta
>
>
Marto, bardzo ci dziękuję za szczegółowe wyjaśnienia. Wygląda na to, ze mogę
być spokojna bo za ziemię dostanę cenę zbliżoną do rynkowej. Gdyby to nie
było dla ciebie kłopotliwe, prosiłabym jeszcze ewentualnie o podanie mi
podstawy prawnej zasad o któych piszesz. Pozdrawiam!

--
2006-06-27 21:35 Re: wycena gruntu przeznaczonego na drogi Marta


Kwestię tę regulują przepisy ustawy o gospodarce nieuchomościami oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2190) - w
szczególności paragraf 36
Pozdrowionka
Marta

2006-06-27 23:23 Re: wycena gruntu przeznaczonego na drogi Przemysław_Płaskowicki
On 2006-06-27 21:35, Marta wrote:
> Kwestię tę regulują przepisy ustawy o gospodarce nieuchomościami oraz
> rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
> i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2190) - w
> szczególności paragraf 36

I same standardy zawodowe, które mają w stosunku do rzeczoznawców moc
prawa powszechnie obowiązującego -- art. 175 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

--
Przemysław Płaskowicki
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do
nothing. (Attributed to Edmund Burke)
2006-06-28 08:45 Re: wycena gruntu przeznaczonego na drogi marcypanna
Marta napisał(a):

>
>
> Kwestię tę regulują przepisy ustawy o gospodarce nieuchomościami oraz
> rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości
> i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2190) - w
> szczególności paragraf 36
> Pozdrowionka
> Marta
>
>

Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam!

--
2006-06-28 18:07 Re: wycena gruntu przeznaczonego na drogi mądrala

----- Original Message -----
From: "Przemysław Płaskowicki"
Newsgroups: pl.soc.prawo
Sent: Tuesday, June 27, 2006 11:23 PM
Subject: Re: wycena gruntu przeznaczonego na drogi
>
> I same standardy zawodowe, które mają w stosunku do rzeczoznawców moc
> prawa powszechnie obowiązującego -- art. 175 ustawy o gospodarce
> nieruchomościami.


A to ciekawe bardzo,
prosiłbym o wyjasnienie dlaczego
jakiś niby przepis ale tak faktycznie nie przepis prawa
bo nie
wydany przez żaden do tego upoważnony organ,
miałyby obowiązywać jak prawo
a do tego tylko określoną i wąska grupę osób ?

W podanym przez ciebie art. 175 czytam wyraźnie, że
standardy to nie to samo co przepisy prawa.
Co jednak nie umiejsza wagi zasady, że nalezy
przestrzegać standardów - tych i innych.

m.

nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

utrzymanie drogi gminnej

Bart 2005-12-28 16:31

zarządca drogi

utaka.pl 2006-02-27 13:19

Dzielenie gruntu ??

Grzechu 2006-04-20 19:50

służebność gruntu

madamjo 2006-06-15 19:58

Przegrodzenie drogi publicznej

WhoReallyCares 2006-06-26 12:23

Służebność drogi koniecznej

Dorota 2006-08-02 11:55

Zmiana drogi służbwej ?

Marek 2006-08-17 10:29

wykup gruntu - obowiązek?

sanczes 2006-09-22 09:03

Kupno gruntu

Piotrek 2007-01-26 11:47

Stan "drogi" dojazdowej do garaży.

Arek 2007-05-24 17:28