Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
praca
01.08.2011 15:21

Nowe przepisy w sprawie pracy cudzoziemców

Praca bez zezwolenia może być wykonywana przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku, niezależnie od tego, dla ilu podmiotów pracuje cudzoziemiec.

Podziel się
Dodaj komentarz
(dlisbona/CC/Flickr)

Obowiązują już nowe przepisy w sprawie wykonywania przez cudzoziemców pracy bez zezwolenia, ale na podstawie oświadczenia pracodawcy - przypomina Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uproszczone zasady obejmują m.in. artystów, a dotyczą pracy tymczasowej, do sześciu miesięcy.

W myśl nowego rozporządzenia resortu możliwość podjęcia przez cudzoziemca pracy bez zezwolenia uzależniona jest od zawarcia pisemnej umowy z pracodawcą. Nowe przepisy mówią, że praca bez zezwolenia może być wykonywana przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku, niezależnie od tego, dla ilu podmiotów pracuje cudzoziemiec.

Zniesiono też możliwość powierzania pracy na okres dłuższy niż sześć miesięcy, jeżeli cudzoziemiec ma w tym czasie zezwolenie na pobyt na czas określony w związku z wykonywaniem innej pracy (przyjęto zasadę, że uproszczone przepisy powinny dotyczyć wyłącznie pracy tymczasowej).

Zmiany dotyczą również rejestrowanych przez urzędy pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. W nowym przepisie określono, jakie dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca powinny zostać zamieszczone w oświadczeniu (nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy, na podstawie której praca będzie wykonywana).

Jak informuje MPiPS, przepisy określające inne przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na pracę, pozostały w większości bez zmian. Wydanie nowego rozporządzenia było konieczne z uwagi na to, że poprzednie regulujące tę kwestię, straciło ważność z końcem lipca. Wprowadzone zmiany mają charakter uściślający i porządkujący.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/203/t132555.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/bedzie;latwiej;o;alimenty;od;cudzoziemcow,72,0,858440.html) Będzie łatwiej o alimenty od cudzoziemców
Jak oceniła Ksenia Naranovich z Fundacji Rozwoju _ Oprócz Granic _, rozporządzenie zachowuje dotychczasowe, korzystne dla cudzoziemców zapisy, a doprecyzowuje to, co pozostawało niejasne.

_ - Zezwolenia mogą być dalej wydawane, ale są wymagane dodatkowe oświadczenia od pracodawców, m.in. dotyczące niezalegania z podatkami i składkami do ZUS, a także o niekaralności z tytułu zatrudniania cudzoziemców _ - wyjaśniła. Pracodawca musi także oświadczyć, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Jak dodała, zostały doprecyzowane placówki, w których cudzoziemcy mogą podjąć zatrudnienie, pojawiły się też kolejne zawody, które mogą być wykonywane bez zezwolenia, np. nauczyciele języków obcych, artyści, modele (przez 30 dni w roku); można też przyjeżdżać na okazjonalne referaty i wykłady.

_ - Uzasadnienie nie wskazuje, skąd się bierze zapotrzebowanie na właśnie te zawody. Poprzednie rozporządzenie włączyło do tej grupy m.in. sportowców, co było uzasadnione przed Euro 2012 _ - przypomniała Naranovich.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/174/t86446.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/niemcy;chca;inzynierow;i;lekarzy;z;zagranicy,122,0,859258.html) Chcą inżynierów i lekarzy z zagranicy
Jak podkreśliła, w tej chwili dostęp cudzoziemców do rynku pracy reguluje szereg aktów prawnych, a zależy to przede wszystkim od statusu cudzoziemca. - _ Jeśli ma wydaną kartę pobytu ze względu na studia w Polsce lub małżeństwo z Polakiem, może pracować bez zezwolenia. Część cudzoziemców ma dostęp do rynku pracy ze względu na status uchodźcy, pobyt tolerowany bądź ochronę uzupełniającą (również osoby w trakcie procedury ubiegania się o te dokumenty, po szóstym miesiącu uzyskują dostęp do rynku pracy) _ - mówiła Naranovich.

Dodała, że czasem możliwość pracy bez zezwolenia zależy od placówki, w której cudzoziemiec jest zatrudniany, a czasem od charakteru pracy, jaką wykonuje, np. nie wymaga pozwolenia praca w jednostkach badawczo-naukowych. Od niedawna należy do nich m.in. Polska Akademia Nauk.

Zaznaczyła, że dla osób, które dopiero starają się o przyjazd do Polski, a mają prawo do pracy bez zezwolenia, jest to dość kłopotliwe do udowodnienia przed konsulatem. - _ Nie wszystkie przepisy wydawane przez MPiPS docierają do właściwych resortów i departamentów w MSZ. Te kwestie reguluje resort pracy, ale również MSZ, np. jeśli chodzi o Kartę Polaka. W tym najnowszym rozporządzeniu i ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest to teraz klarownie wyjaśnione i uporządkowane _ - dodała Naranovich.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/215/t86743.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/sejm;popiera;abolicje;cudzoziemcy;latwiej;zalegalizuja;pobyt,163,0,881827.html) Dzięki temu, cudzoziemcom będzie łatwiej Wszystkie kluby zapowiedziały w Sejmie poparcie dla projektu abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku. Ustawa ma wejść w życie na początku przyszłego roku, wnioski będzie można składać przez pół roku.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/134/t37254.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pakiet;antykryzysowy;moze;zaszkodzic;firmom;zobacz;jak,181,0,871349.html) Pakiet antykryzysowy może zaszkodzić firmom? Zobacz jak Wkrótce przestanie obowiązywać ustawa antykryzysowa. Może to sprawić wiele problemów firmom zatrudniającym pracowników na czas określony.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/209/t89297.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/cudzoziemcy;beda;mogli;latwiej;zalegalizowac;pobyt;w;polsce,114,0,859506.html) Będzie łatwiej o legalny pobyt w Polsce Rząd przyjął projekt ustaw o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców oraz nowelizacji ustaw o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce i o cudzoziemcach.
Tagi: praca, zatrudnianie, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, gospodarka polska, msp, czołówki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz