Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kiepskie nastroje przedsiębiorców

0
Podziel się:

Prognozy dla gospodarki najgorsze od czterech lat.

Kiepskie nastroje przedsiębiorców
(PAP/EPA)

Przedsiębiorcy w IV kwartał wchodzą w kiepskich nastrojach. Badania koniunktury przeprowadzone przez NBP pokazują dalsze pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw.

W III kw. nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji ekonomicznej
ankietowanych przedsiębiorstw. Najczęściej wymienianymi barierami
rozwoju pozostały: wzrost cen czynników wytwórczych, niekorzystny
poziom kursu walutowego oraz niski popyt. W ciągu ostatniego
kwartału bariera popytu wzrosła najsilniej.

_ Pogorszenie sytuacji zaobserwowano w większości analizowanych grup przedsiębiorstw, a w szczególności wśród eksporterów, w przetwórstwie przemysłowym,handlu i transporcie, a w podziale wg klas wielkości - w firmach najmniejszych i największych w próbie _ - napisano w raporcie.

_ Oceny stanu i perspektywy popytu pogorszyły się. Wskazuje na to ponad 5 punktowy wzrost odsetka przedsiębiorstw wymieniających barierę popytu wśród barier rozwoju _ - napisano.

ZOBACZ TAKŻE:

PROGNOZY POPYTU

Prognozy popytu na IV kw. 2008 r. są mniej optymistyczne niż w
poprzednim badaniu.

_ Wskaźnik prognoz popytu odnotował spadek o 2,5 pp. (do poziomu 8,5 pkt.) względem poprzedniego kwartału (po korekcie sezonowej). Jednocześnie spadek (o 2,5 pp) zanotował trwały komponent wskaźnika - zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw, które oczekują trwałego wzrostu popytu oraz zwiększył się udział podmiotów, które prognozują trwały spadek popytu. W IV kw. br. należy zatem oczekiwać niższej dynamiki sprzedaży produktów oferowanych przez ankietowane przedsiębiorstwa _ - napisano w raporcie.

PROGNOZY NOWYCH ZAMÓWIEŃ

Piąty kwartał z rzędu obniżyła się wartość wskaźnika prognozowanych zamówień (skorygowanego o wahania o charakterze sezonowym).

_ Spadek indeksu w relacji do poprzedniego okresu wyniósł 2,8 pp., co sugeruje, że przedsiębiorstwa nadal oczekują spowolnienia tempa napływu nowych zamówień. Wartość indeksu (14,4 pkt.) kształtuje się obecnie na najniższym poziomie od 2003 r _ - napisano.

PROGNOZY PRODUKCJI

Wskaźnik prognozowanej produkcji (skorygowany o wahania sezonowe)
trzeci kwartał z rzędu zanotował wyraźny spadek - o 2,4 pkt. w
relacji do poprzedniego kwartału i o 11,3 pkt. r/r.

_ Silne obniżenie wartości wskaźnika w ostatnim badaniu sugeruje, że w IV kw. 2008 r. należy oczekiwać spadku dynamiki produkcji w analizowanych przedsiębiorstwach _ - napisano.

PROGNOZY ZATRUDNIENIA

NBP podał, że po raz pierwszy od 2005 r. ankietowane
przedsiębiorstwa częściej planują spadek zatrudnienia niż wzrost.

_ Wskaźnik prognoz zatrudnienia po korekcie sezonowej spadł o 5,0 pp. kw/kw i o 8,1 pp. r/r. Jest to skutek zarówno redukcji odsetka firm prognozujących wzrost zatrudnienia, jak i zwiększenia udziału przedsiębiorstw przewidujących jego spadek _ - napisano.

PROGNOZY WZROSTU PŁAC

W IV kw. 2008 r. 16 proc. przedsiębiorstw planuje podwyższyć
wynagrodzenia (wskaźnik po korekcie sezonowej wyniósł 25,5 procenta),
a więc o 8 pp. mniej niż w poprzednim kwartale oraz o 10 pp. mniej
firm niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych, można oszacować,
że podwyżki wynagrodzeń w IV kw. 2008 r. obejmą 13,7 procenta
pracowników.

NOWE INWESTYCJE

Wskaźnik prognoz nowych inwestycji po korekcie sezonowej obniżył
się względem poprzedniego kwartału - o 3,2 pp., zmniejszył się też
względem IV kw. ub.r. - o 5,9 pp., spadając do poziomu sprzed 2004 roku.

PROGNOZY EKSPORTU

Wskaźnik prognoz eksportu na IV kw. 2008 r. obniżył swoją wartość
względem poprzedniego kwartału o - 4,6 pp. (w ujęciu rocznym o
14,9 pp.).

_ Wyraźna tendencja spadkowa indeksu utrzymuje się od ponad roku, co sugeruje spadek dynamiki eksportu w badanej grupie przedsiębiorstw _ - napisano.

PROGNOZY CEN SUROWCÓW I MATERIAŁÓW ORAZ CEN WYROBÓW WŁASNYCH

W IV kw. 2008 r. przedsiębiorstwa oczekują spadku dynamiki cen
surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji. W IV kw. 2008
r. podwyżki cen wyrobów i usług planuje mniej niż połowa
respondentów - jest to o 3,5 pp. mniej niż w poprzednim kwartale.

OCZEKIWANIA ZMIAN INFLACJI

W IV kw. 2008 r. wzrostu cen w ciągu najbliższego roku spodziewa
się 80 proc. respondentów. W tej grupie przedsiębiorstw blisko
połowa oczekuje utrzymania inflacji na poziomie zbliżonym do
obecnego, wzrost CPI prognozuje co piąty podmiot, zaś spadek co
trzeci.

NBP zastrzega, że ankiety zostały wypełnione jeszcze przed rozprzestrzenieniem się kryzysu finansowego.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)