Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

1 12 7 10 5 17 SZYFRO KRZYŻÓWKI

Pełna nazwa: 1 12 7 10 5 17 SZYFRO KRZYŻÓWKI
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyWYDAWNICTWO BAUER Sp. z o.o., Spółka komandytowaWarszawaPL
PełnomocnikGINTER GINTER KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C. Ginter MarekWarszawaPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE26.4.25
WIE27.5.15
Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP10-11-200823/2008
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
09 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory CPU, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dane na nośnikach optycznych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do nagrywania dźwięku, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, CD, CDMP3, DVD, dyski kompaktowe optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio - i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery, chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty - zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami i łamigłówkami, książeczki z krzyżówkami, rebusami, szaradami i łamigłówkami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy oprawione lub nie, materiały drukowane, materiały piśmienne, plansze, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe
35 aukcje publiczne, aukcje internetowe, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, sondaże - opinie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku, badanie czytelnictwa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, wycena działalności handlowej, ekspertyzy opłacalności, badania dla firm, informacja o firmach, poszukiwania dla firm, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, kolumny reklamowe w prasie, ogłoszenia prasowe, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama i działalność informacyjna, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe (banery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, edycja tekstów, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich
38 agencje informacyjne, agencje prasowe, emisja radiowa, emisja telewizyjna, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci GSM, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, poczta elektroniczna, połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, usługi w zakresie instalacji i obsługi systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej i w zakresie instalacji urządzeń telefonii komórkowej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów
39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, turystyka, zwiedzanie, transport wycieczkowy
41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja, informacja o edukacji, studia filmowe, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna on - line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, wykonywanie mikrofilmów, wykonywanie zdjęć
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, zarządzanie prawami autorskimi, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI