Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

F FILAR

Pełna nazwa: F FILAR
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyFILAR Korporacja Ubezpieczeniowa S.A.SzczecinPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE27.34
WIE27.54
WIE29.14
Publikacje
TypData publikacjiNumer
WUP31-01-199601/1996
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
36
Wykaz towarów ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, mieszkań, od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności cywilnej kontraktowej przewoźnika drogowego, domków letniskowych, należności celno-podatkowych, odpowiedzialności Agencji Celnej wobec organów celnych, mienia w transporcie krajowym "cargo", kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków osób fizycznych za granicą, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - bagażu, kredytu, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie kraju oraz za granicą (ZIELONA KARTA); pojazdów od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AUTO-CASCO, pośrednictwo ubezpieczeniowe; usługi w zakresie reasekuracyji czynnej i biernej;
Decyzje
DataTyp decyzji
14-09-2002Wygaśnięcie prawa ochronnego
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI