Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

HITACHI

Pełna nazwa: HITACHI
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyKabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho używający również nazwy Hitachi Ltd. ;TokioJP
PełnomocnikJan Wierzchoń Partnerzy - Biuro Patentów i Znaków Towarowych, Sp. j. Pietrosiuk MagdalenaWarszawaPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE27.54
Publikacje
TypData publikacjiNumer
WUP29-10-199910/1999
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
16
17
18
20
21
28
35
36
37
38
39
40
41
42
Wykaz towarów Wykaz towarów jest długi i w całości dostępny jest w Internecie i tylko tam jest modyfikowany. Wykaz znajduje się także na dyskietce. produkty węglowe, w tym pałeczki węglowe, płytki węglowe, bloki węglowe; produkty chemiczne stosowane w przemyśle, badaniach naukowych, fotografii, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, w tym bezwodniki kwasowe, alkohole jedno i wielowodorotlenowe, dwucyklopentadieny, wypełnienie kolumn, proszek węglowy, pręty węglowe, elementy ceramiczne; nie przetworzone żywice syntetyczne; nie przetworzone tworzywa sztuczne; nawozy sztuczne; mieszaniny gaszące ogień; preparaty do odpuszczania i lutowania metali; produkty chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) stosowane w przemyśle; farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów; oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiażące; paliwa (również spirytus silnikowy), w tym paliwa dla elektrowni atomowych takie, jak paliwo atomowe, paliwo do pieców atomowych; materiały oświetleniowe; świece, knoty; produkty farmaceutyczne, w tym środki przeciwalergiczne; produkty weterynaryjne i sanitarne; substancje dietetyczne dla celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki odkażąjace; środki do zwalczania robactwa; fungicydy, herbicydy; metale nieszlachetne i ich stopy, zwłaszcza materiały magnetyczne odlewy takie jak kowalne, ciągliwe, stalowe, ze stali specjalnej, pręty, płyty, odlewy ze stopów lekkich, odlewy ze stopów aluminiowych, druty i liny aluminiowe, magistrale elektryczne, w tym jezdne, odlewy ze stopów magnezu, łańcuchy, pręty walcowane, kształtki rurowe, wyroby z żeliwa ciągliwego, ze stali kutej i odlewanej, zawory, stal narzędziowa, wyroby z miedzi i ze stopów miedzi takie, jak wyroby bimetalowe, paski miedziane, taśmy miedziane, liny w postaci lin jezdnych kolei linowych; elementy laminowane metalem, płyty laminowane miedzią; elementy formowane, formy, elementy ze spieków metali, produkty metalurgii proszków; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy torów kolejowych; przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe; rury i tuby metalowe, zwłaszcza rury miedziane; kasy pancerne; towary z metali nieszlachetnych; rudy (kruszce); silniki elektryczne, prądnice elektryczne, urządzenia regulacyjne do silników elektrycznych i prądnic takie, jak rozruszniki; maszyny do produkcji kondensatorów, elektryczne urządzenia regulacyjne do pojazdów takie, jak alternatory; roboty przemysłowe takie, jak roboty do prac montażowych, roboty do procesów technologicznych, roboty do malowania natryskowego; windy, schody ruchome, chodniki ruchome; maszyny górnicze, maszyny do budownictwa lądowego i wodnego; maszyny do obsługi ładunków takie, jak dźwigi, podnośniki, wciągarki, przenośniki, zgarniaki włókowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki pneumatyczne, ładowarki, układarki materiałów arkuszowych, maszyny do podawania materiałów arkuszowych, windy towarowe; wywrotki samochodowe, pneumatyczne urządzenia wyładowcze, separatory magnetyczne, czerpaki ładujące, koparki, dźwigi do układania w stosy, hydrauliczne urządzenia do wkręcania rur, pojazdy podnoszące i transportujące, dźwigi na samochodach, maszyny do drążenia tuneli, turbiny parowe, wodne i gazowe, silniki wysokoprężne, silniki spalinowe, urządzenia do zmiany prędkości takie, jak koła zębate, skrzynie biegów, przekładnie; koła i turbiny wodne, pompy, w tym olejowe, próżniowe, odśrodkowe, sprężarki, dmuchawy i wentylatory, obrabiarki, tarcze wiertnicze; narzędzia ręczne z napędem mechanicznym i elektrycznym takie, jak wiertarki elektryczne, pneumatyczne urządzenia do wbijania gwoździ, elektryczne piły tarczowe, szlifierki do drewna, strugarki-wyrówniarki, strugi, żłobiarki, polerki, piły taśmowe, piły kątowe do rowków, strugarki grubościowe; walcarki, w tym do taśm, elektryczne urządzenia regulacyjne do walcarek; szlifierki, frezarki, ciągniki; prasy, młoty z napędem elektrycznym, kruszarki, spawarki elektryczne, maszyny wyładowcze, maszyny do produkcji papieru, maszyny offsetowe; maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego, maszyny elektrochemiczne, urządzenia elektryczne do zbierania pyłu, separatory odśrodkowe, maszyny drukarskie, wiertarki z numerycznym sterowaniem komputerowym, frezarki pionowe z ręcznym przesuwem i numerycznym sterowaniem komputerowym, elektryczne maszyny wyładowcze, przetworniki analogowo-cyfrowe, centra obróbcze maszynowe, maszyny spawalnicze, aparatura do zasilania wodą, sita mechaniczne, filtry siatkowe, automatyczne urządzenia przenośnikowe, silosy i rozdrabniacze do pasz; artykuły i akcesoria do samochodów takie, jak prądnice, rozdzielacze, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, gaźniki, alternatory, pompy powietrzne urządzenia elektryczne do gospodarstw domowych takie, jak pralki, miksery, urządzenia do wyciskania soków, otwieracze do puszek, zmywarki do naczyń, zgniatarki do odpadków, pompy, maszyny do szycia; walce, zwłaszcza do walcarek i maszyn drukarskich, wyroby z gumy syntetycznej takie, jak poręcze do schodów ruchomych; wyroby węglowe takie, jak szczotki węglowe, topikowe włókna węglowe; wyroby ceramiczne jako części maszyn; nawijarki do cewek i kondensatorów; elementy cierne takie, jak okładziny hamulców bębnowych, okładziny hamulców tarczowych; wyroby formowane z węgla na części maszyn; elementy z tworzyw sztucznych takie, jak koła zębate, łożyska; mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjatkiem stosowanych w pojazdach lądowych); narzędzia rolnicze, zwłaszcza rekultywatory, kosiarki; inkubatory do jaj; narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane); wyroby nożownicze; broń ręczna, ostrza, golarki, ostrzarki do noży, krajarki, rozpylacze; aparatura regulacyjna do silników elektrycznych i prądnic, w tym regulatory, oporniki, styczniki, przekaźniki, automatyczne regulatory napięcia, urządzenia zdalnego sterowania; maszyny i urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, w tym transformatory, dławiki ograniczające przepływ prądu elektrycznego, cewki gaszenia łuku, prostowniki rtęciowe, prostowniki półprzewodnikowe, przetwornice jednotwornikowe, wzmacniacze magnetyczne, przerywacze obwodu, przełaczniki, sprzęt łączeniowy, tablice i skrzynki rozdzielcze, przekaźniki, częstotliwościowe urządzenia do ładowania, piorunochrony, rozdzielniki obciążeń; urządzenia ładujace, w tym urządzenia do ładowania akumulatorów, akumulatory w tym akumulatory wielokrotnego ładowania, akumulatory niklowo-kadmowe; skrzynki akumulatorowe, ogniwa akumulatorowe, przewody i kable elektryczne w tym przewody i kable aluminiowe, rdzenie magnetyczne, magnesy; mierniki elektryczne i magnetyczne takie, jak liczniki mocy, amperomierze, woltomierze, watomierze, liczniki watogodzin, mierniki oporności izolacji; przemysłowe przyrządy pomiarowe takie, jak termometry, ciśnieniomierze, przepływomierze, dynamometry, oscylatory fal, oscylografy, monitory kształtu fali, przyrządy do badania i obrazowania ultradźwiękowego, defektoskopy ultradźwiękowe; lampy elektronowe takie, jak lampy obrazowe, odbiorcze, nadawcze, analizujące, katodowe, analizowania obrazu, pamięciowe, mocy, rentgenowskie, prostownicze, magnetrony, widikony, urządzenia wyświetlające przy użyciu ciekłych kryształów, pamięć rdzeniowa, pamięć domenowa; elementy obwodów elektrycznych na bazie materiałów półprzewodnikowych takie, jak tranzystory, diody, fotokomórki, urządzenia fotoprzewodzące, termistory, warystory, kondensatory elektryczne, obwody scalone, w tym o dużej skali integracji, diody emitujace światło, pamięć, w tym pamięć z dostępem wyrywkowym, pamięć tylko do odczytywania, urządzenia stopniujące, mikroprocesory, tyrystory; wielowarstwowe produkty ceramiczne, aparaty telefoniczne, konsole do obsługi aparatów telefonicznych, łącznice telefoniczne; urządzenia do produkcji przewodników takie, jak urządzenia do suchego trawienia, urządzenia do kontroli cząstek pyłu, urządzenia do badania pamięci obwodów scalonych, urządzenia do kontroli powierzchni półfabrykatów, płytek i masek, stanowiska i pomieszczenia do utrzymywania czystości; urządzenia elektroniki stosowanej takie, jak komputery elektroniczne, programy komputerowe, urządzenia do przetwarzania danych, maszyny do pisania danych, drukarki wierszowe, czytniki danych z kaset, dziurkarki czytników kart, kopiarki kolorowe, kopiarki z monitorów ekranowych, wyszukiwacze mikrokart, maszyny do kontroli remanentów, elektroniczne kasy rejestrujące, czytniki arkuszy znakowanych, maszyny kopiujące, plattery elektryczne, optyczne czytniki znaków, dyski magnetyczne, pamięć bębnowa, zestawy taśm magnetycznych, automatyczne urządzenia sterujące, mikroskopy elektronowe, akceleratory cząstek, urządzenia radarowe, kalkulatory elektroniczne, procesory tekstu; urządzenia radiotelefoniczne, centrale telefoniczne, telegrafy, telefony przenośne, sprzęt do obsługi konferencji telewizyjnych, centrale prywatne połączone z siecią publiczną, urządzenia do łączności bezprzewodowej, telefaksy systemy regulujące na głos, końcówki polowe do radiofonii, telefony wewnętrzne, falowody, anteny, baterie suche; elektryczne urządzenia kontrolne do pojazdów takie, jak regulatory przerywacze stykowe, prostowniki, transformatory, inwertory; przyrządy pomiarowe do badań naukowych takie, jak spektrometry masy, mikroanalizatory, spektrometry rezonansu magnetycznego, spektrofotometry, spektrometry, fotometry, pH-metry, urządzenia do elektroforezy Toseliusa, liczniki Geigera, chromatografy gazowe, liczniki jądrowego rezonansu magnetycznego, analizatory amino kwasowe, spektrofotometry fluorescencyjne, spektrometry absorpcyjne atomowe, chromatografy cieczowe; maszyny do przenoszenia ładunków takie, jak magnesy podnoszące; ciśnieniowe skraplacze pary; urządzenia magnetycze takie, jak separatory magnetyczne, sita magnetyczne; urządzenia do strącania elektrycznego; sprzęt i artykuły do samochodów takie, jak akumulatory, przekaźniki; urządzenia do transmisji radiowych, odbiorniki radiowe, urządzenia do nadawania audycji telewizyjnych, urządzenia do transmisji nieruchomych obrazów, odbiorniki telewizyjne, translatory telewizyjne, kamery telewizyjne, kamery magnetowidowe, urządzenia telewizji przemysłowej, urządzenia radiofonii przewodowej, gramofony elektryczne, adaptery płytowe, projektory filmowe z automatyczną synchronizacją dźwięku; urządzenia stereofoniczne takie, jak odbiorniki, wzmacniacze, tunery, zestawy głośnikowe, głośniki, kasety na płyty, decki, słuchawki, elektryczne urządzenia czyszczące do płyt gramofonowych, magnetofony; modułowe zestawy stereofoniczne składajace się z odtwarzaczy 8 ścieżkowych, magnetofonów kasetowych, automatycznych zmieniaczy płyt, decków; projektory wideo, wideo-monitory; taśmy magnetyczne do nagrywania, taśmy magnetowidowe, magnetyczne dyski miękkie; wyświetlacze z użyciem ciekłych kryształów i ich części; płyty wizyjne, płyty foniczne, taśmy do kaset; magnetowidy taśmowe, odtwarzacze płyt wizyjnych, dźwiękowych i optycznych, kasetowe, magnetofony kasetowe, kamery wideo, radia samochodowe, urządzenia typu nadajnik-odbiornik; urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego takie, jak aparaty do układania włosów, odkurzacze, froterki do podłogi, żelazka, wyłączniki zegarowe, urządzenia gospodarstwa domowego takie, jak elementy okablowania w gospodarstwie domowym; termometry elektroniczne, magnesy ferrytowe; wyroby z miedzi i stopów miedzi takie, jak szyny zbiorcze, cewki indukcyjne; wyroby grafitowe takie, jak elektrody grafitowe; wyroby ceramiczne na części elektryczne i elektroniczne; przyrządy pomiarowe takie, jak wskaźniki elektryczne, regulatory ze wskaźnikiem, sekwencyjne, rejestratory, testery do badań izolacji na zasadzie przenikania magnetycznego, elektroniczne i pneumatyczne przetworniki ciśnienia, wskaźniki poziomu, grubościomierze, wilgotnościomierze, gęstościomierze, mierniki zawartości tlenu, regulatory rejestrujące; części elektryczne i elektroniczne takie, jak płytki połączeń drukowanych, kondensatory, cewki, oporniki, płytki obwodów drukowanych i materiały na nie, materiały półprzewodnikowe; anizotropowe błony przewodzące, urządzenia do okablowania, aparatura do sieci lokalnych, do sieci cyfrowych o zintegrowanej obsłudze; elektryczne dzwonki do drzwi, syreny alarmowe; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu; urządzenia do gaszenia ognia; aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, zwłaszcza termometry elektroniczne lekarskie, urządzenia medyczne takie, jak tomografy, jednostki tomografowe, aparaty i generatory rentgenowskie, ultradźwiękowe, monitory przepływu krwi, ultradźwiękowe aparaty do kardiogramów, atomowe systemy przetwarzania danych medycznych, szybko-obrotowe kamery do fotografowania scyntylacji, zespoły oczyszczania biologicznego szpitalnych sal operacyjnych, skanery zlicząjace, ciśnieniomierze do badania ciśnienia tętniczego, urządzenia obrazujące rezonans magnetyczny, urządzenia do masażu; aparaty i instrumenty stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania stosowane w chirurgii; urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zasilania wodą i do celów sanitarnych, zwłaszcza reaktory atomowe, kotły, urządzenia do oczyszczania wody zasilającej kotły, wymienniki ciepła, maszyny chłodnicze, chłodnice, w tym do wody, chłodziarki, kasety z wyświetlaniem przebiegu chłodzenia, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne przenośne chłodnice wody, odwilżacze elektryczne, piece elektryczne, aparatura kontrolna zanieczyszczenia powietrza i wody, aparatura do zbierania szlamu oraz drobnych zanieczyszczeń mechanicznych, kuchenki i piece olejowe i gazowe, grzejniki naftowe; sprzęt oświetleniowy taki, jak lampy rtęciowe, podczerwieniowe, fluorescencyjne, żarówki, oprawki lamp, lampy błyskowe, latarki elektryczne, latarnie elektryczne, oświetlenie podwodne; piece atomowe;urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego takie, jak grzejniki, podgrzewacze, tostery, urządzenia do gotowania ryżu, do gotowania jajek, czajniki, rożna do mięsa, kuchenki mikrofalowe, chłodziarki, urządzenia do robienia lodu, ekspresy do kawy, aparatura do wody sodowej, oczyszczacze wody, suszarki do włosów, szczotki do włosów, szczoteczki do zębów, suszarki do odzieży, odwilżacze, nawilżacze, wentylatory stołowe, podłogowe, sufitowe i przewietrzajace, klimatyzatory pokojowe, otwieracze listów, temperówki, urządzenia do przygotowywania żywności; urządzenia gospodarstwa domowego takie, jak wanny domowe kąpielowe i zestawy łazienkowe, zlewy kuchenne, zbiorniki na odpady, zbiorniki ściekowe, bojlery domowe, grzejniki słoneczne; pojazdy, zwłaszcza tabor kołowy, w tym lokomotywy elektryczne, spalinowo-hydrauliczne i spalinowo-elektryczne, silniki wysokoprężne, wagony pasażerskie, wagony silnikowe elektryczne, wagony silnikowe z silnikiem wysokoprężnym, wagony jednoszynowe, wagony linowe, kolejki linowe do transportu publicznego, wagony towarowe samochody ciężarowe, furgony, cysterny jezdne; przemysłowy tabor kołowy, przyczepy, w tym przemysłowe, samochody-wywrotki; pojazdy z automatyczną, skrzynią, biegów; sprzęgła hydrauliczne, przekładnie hydrokinetyczne momentu obrotowego; sprzęt i artykuły do samochodów takie, jak rozruszniki, silniki rozruchowe; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, zwłaszcza artykuły rekreacyjne takie, jak łodzie; metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi; wyroby jubilerskie kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zwłaszcza zegary i zegarki elektryczne i elektroniczne; papier, tektura i wyroby z tych materiałów; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjatkiem aparatów), zwłaszcza katalogi, poradniki, podręczniki; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, zwłaszcza folia PCV do pakowania żywności; karty do gry; matryce (nie tylko ręczne); bimetale do grawerowania płytek; kauczuki, gutaperka, żywica, azbest, mika i wyroby z tych materiałów; gumowe worki zasobnikowe; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; tworzywa sztuczne w formie proszku, cieczy lub pasty do celów przemysłowych takie, jak związki do formowania elektrycznych materiałów izolacyjnych i ich części; wyroby formowane z tworzyw sztucznych stosowane w elektryce i elektronice; tworzywa sztuczne w formie arkuszy, bloków, drążków, rur, cylindrów taśm; tworzywa termoplastyczne odporne na wpływy atmosferyczne; rozszerzalne kulki polistyrenowe; żywice syntetyczne, nienasycone żywice poliestrowe wyroby z żywic syntetycznych takie, jak płyty budowlane, meblowe, taśmy, pręty, folie, rury, drążki, cylindry, arkusze; materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, zwłaszcza elektryczne materiały izolacyjne takie, jak laminaty, lakiery, tkaniny impregnowane, taśmy izolacyjne, farby, izolatory ceramiczne, foliowe, rurowe, pałeczkowe cylindryczne, prętowe, błony przylepne, błony polibarikonowe; rury elastyczne (połączenia rurowe) niemetalowe, zwłaszcza elastyczne węże wysokociśnieniowe; wyroby cierne takie, jak wykładziny sprzęgłowe; skóra i imitacje skóry, zwłaszcza sztuczna skóra syntetyczna, wyroby z tych materiałów; skóry zwierzęce, skóry surowe;bagażniki i torby podróżne; parasolki, parasole (duże) i laski; bicze, uprzęże i siodła; meble, zwłaszcza urządzenia gospodarstwa domowego takie, jak szafki kuchenne, toaletki; lustra, ramki obrazowe; wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinów, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych; gry i zabawki; artykuły sportowo-wypoczynkowe takie, jak narty, artykuły gimnastyczne; ozdoby choinkowe; księgowość, sporządzanie wyciągów z kont; reklamowanie, agencje reklamowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsca na reklamy, analiza kosztów i cen, odpowiedzi telefoniczne dla niedostępnych prenumeratów, ocena działalności gospodarczej, załatwianie prenumeraty gazet (dla innych), pomoc przy zarządzaniu działalnością gospodarczą, prowadzenie aukcji, kontrola księgowości, wysyłanie rachunków prowadzenie księgowości; zawodowe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzadząnia i organizacji działalności gospodarczej, usługi w zakresie przenoszenia przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej, pomoc w zarzadzaniu przedsiębiorstwem handlowym lub przemysłowym, lokalizacja wagonów towarowych za pomocą komputera, pokazy towarów, reklamowanie poprzez pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozprowadzanie próbek, powielanie dokumentów, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy efektywności, agencje zatrudnienia, wycena składowanego drewna, wycena wełny, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, skomputeryzowane obsługiwanie kartotek, klasyfikacja wełny, agencje importowo-eksportowe, usługi doradcze dla zarządów firm, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, rozwojowe badania marketingowe, studia marketingowe, modelowanie dla reklamy lub promocji sprzedaży, wypożyczanie maszyn i urządzeń biurowych, badanie opinii publicznej, reklama na wolnym powietrzu, sporządzanie listy płac, rekrutacja personelu, fotokopiowanie, służba informacyjno-prasowa, publikowanie tekstów publicystycznych, reklama prasowa, agencje reklamy prasowej, przygotowywanie kolumn reklamowych w prasie, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama radiowa, radiowe teksty handlowe, promocja sprzedaży (dla innych), usługi sekretarskie, dekoracja wystaw sklepowych, stenografia, informacje statystyczne, naliczanie podatków, reklama telewizyjna, telewizyjne audycje informacyjno-handlowe, transkrypcja, maszynopisanie, edycja tekstów; zawieranie umów ubezpieczeniowych od wypadków, biura kwaterunkowe, usługi rzeczoznawców ubezpieczeniowych, analizy finansowe, zarzadząnie nieruchomościami, wycena antyków, dzieł sztuki, udzielanie gwarancji, bankowość, pośrednictwo, inwestycje kapitałowe, zbieranie funduszy na cele dobroczynne, weryfikacja czeków, prowadzenie rozliczeń finansowych, biura rozliczeń finansowych agencje kredytowe, usługi w zakresie kart kredytowych, pośrednictwo celne, usługi w zakresie kart debetowych, agencje ściągania długów, deponowanie kosztowności, wymiana walut, faktoringowanie, powiernictwo, doradztwo finansowe, wycena finansowa (ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości), informacje finansowe, zarządzanie finansami, usługi finansowe, zawieranie umów ubezpieczeniowych od pożarów, oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, inwestycje pieniężne, elektroniczny transfer funduszy, gwarancje, zawieranie umów ubezpieczeniowych na zdrowie, finansowanie ratalnej sprzedaży, agencje mieszkaniowe, pożyczki spłacane ratalnie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, informacje ubezpieczeniowe, zawieranie umów ubezpieczeniowych, wydawanie papierów wartościowych, emisja czeków podróżnych, wycena biżuterii, finansowanie dzierżawy-kupna, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa nieruchomości, pożyczki pod zastaw, zawieranie umów ubezpieczeniowych na życie, finansowanie pożyczek, organizowanie loterii, zawieranie ubezpieczeń morskich, bankowość hipoteczna, fundusze wzajemne, wycena numizmatów, organizacja kolekcji, pożyczki pod zastaw, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, wynajmowanie domów i mieszkań,obsługa depozytów sejfowych, kasy oszczędnościowe, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych, wycena znaczków, notowania giełdowe, pośrednictwo w zakresie akcji i obligacj i usługi poręczycielskie, powiernictwo; montaż i naprawa urządzeń klimatycznych, obsługa i naprawa samolotów, zabezpieczenia antykorozyjne pojazdów, asfaltowanie, czyszczenie i naprawy kotłów, usługi murarskie i kamieniarskie, nadzór budowlany, izolowanie budynków, uszczelnianie budynków, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, konserwacja i naprawy palników, stolarstwo i naprawy stolarskie, obsługa i mycie pojazdów, czyszczenie kominów, wynajmowanie maszyn do czyszczenia, czyszczenie budynków /powierzchnie zewnętrzne/, czyszczenie budynków /wnętrza/, czyszczenie i naprawa odzieży, naprawa zegarów i zegarków; budownictwo, informacja budowlana, zabezpieczenia budynków przed wilgocią, rozbiórka budynków; czyszczenie obrusów, dezynfekcja, wiercenie studni, czyszczenie na sucho; instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, podnośników, dźwigów i wind; budowa fabryk, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, montaż i naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażających, folowanie tkanin, konserwacja, czyszczenie i naprawa futer, instalowanie i naprawa pieców, konserwacja i regeneracja mebli; budowa portów, instalowanie i naprawa urządzeń grzejnych, nawadniających, instalowanie urządzeń kuchennych, ostrzenie noży, pranie; konserwacja, czyszczenie i naprawa skór,prasowanie bielizny; instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa odzieży, eksploatacja kopalń, mycie, obsługa i naprawa samochodów; instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn i wyposażenia biurowego; malowanie wewnętrzne i zewnętrzne, tapetowanie; naprawa parasoli od słońca i przeciwdeszczowych; naprawa aparatów fotograficznych; budowa falochronów; budowa rurociągów i ich konserwacja, tynkowanie; roboty wodociagowo-kanalizacyjne; prasowanie odzieży; pumeksowanie, naprawa pomp; eksploatacja kamieniołomów; deratyzacja, renowacja odzieży; wypożyczanie buldożerów, wypożyczanie sprzętu budowlanego, wypożyczanie koparek; informacja o naprawach; cynowanie; bieżnikowanie opon; nitowanie; układanie nawierzchni drogowej; zabezpieczanie przed korozją; konserwacja i naprawa sejfów; piaskowanie; montaż rusztowań; budowa okrętów; naprawa obuwia; malowanie lub naprawa znaków, konserwacja i naprawa skarbców; instalowanie i naprawa telefonów; budownictwo i naprawy podwodne, roboty i naprawy tapicerskie, lakierowanie; czyszczenie, smarowanie, mycie, polerowanie i naprawa pojazdów, stacje obsługi pojazdów; niszczenie robactwa /poza rolnictwem/; wulkanizacja i naprawa opon; tapetowanie ścian; budowa i remonty magazynów; pranie, pranie bielizny; mycie okien; emisja radiowa i telewizyjna, w tym za pomocą telewizji kablowej, komunikacja telefoniczna, w tym za pomocą telefonu komórkowego, przez terminale komputerowe, komunikacja telegraficzna, przekazywanie informacji i obrazów przy pomocy komputera, poczta elektroniczna, przesyłanie telefaksów; informacja o telekomunikacji, przesyłanie wiadomości, agencje informacyjne; przywoływanie poprzez radio lub telefon; wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji; nadawanie i przesyłanie telegramów, usługi telegraficzne, telefoniczne i teleksowe; transport powietrzny, sanitarny, samochodami opancerzonymi; organizowanie podróży i wycieczek; transport barkami, wynajmowanie i przechowywanie łodzi, transport łodziami i statkami; rezerwowanie miejsc (na podróż), transport autobusowy, parkowanie i wypożyczanie samochodów, transport samochodowy, kartingowy; usługi szoferskie, wynajmowanie autokarów; usługi kurierskie (wiadomości lub towary); dostarczanie towarów, dostarczanie gazet i wiadomości; dystrybucja prądu elektrycznego; eskortowanie podróżnych, transport promowy, fracht (przewóz towarów), pośrednictwo we frachtowaniu, spedycja; wynajmowanie komór do zamrożonej żywności, garaży; transport przedmiotów wartościowych, pomoc drogowa i holowanie; wynajmowanie koni; łamanie lodu; usługi latarnicze, transport morski; obsługa śluz; pakowanie produktów, doręczanie paczek; wynajmowanie miejsc parkingowych; transport pasażerski, pilotowanie; transport statkami wycieczkowymi; przenoszenie bagażu; transport kolejowy; ściąganie z mielizny i wydobywanie zatopionych statków; wynajmowanie chłodziarek; przeprowadzki; wynajmowanie kesonów dzwonowych, wypożyczanie kombinezonów nurkowych; wynajmowanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie samochodowych bagażników dachowych; wynajmowanie magazynów; usługi ratownicze (transport), transport rzeczny, ratownictwo, w tym morskie, pośrednictwo w handlu statkami; turystyka; magazynowanie i składowanie, w tym towarów, informacja o składowaniu i magazynowaniu; transport miejski tramwajowy i taksówkowy; biura turystyczne (oprócz rezerwacji hoteli); holowanie; transport, transport i magazynowanie śmieci i odpadków; pośrednictwo transportowe, transport rurociagami, transport podróżnych, rezerwacja i informacja transportowa, przewóz mebli, wypożyczanie samochodów ciężarowych; ratownictwo podwodne; wyładunek towarów; wynajmowanie pojazdów, holowanie pojazdów; dystrybucja wody, zaopatrywanie w wodę; pakowanie produktów; ścieranie; odwanianie powietrza, odświeżanie i oczyszczanie powietrza; przeróbki odzieży; apreturowanie tkanin; kowalstwo, wykonywanie kotłów, introligatorstwo; obróbka wykańczająca przez ścieranie, kadmowanie, chromowanie; wywoływanie filmów kinematograficznych; krojenie tkanin, barwienie tkanin, obrabianie tkanin, impregnowanie ognioodporne tkanin, dekatyzowanie tkanin, obróbka tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin; kotlarstwo; obróbka tkanin dla nadania im niegniotliwości, dostarczanie materiałów na zamówienie, szycie futer na zamówienie; usługi w zakresie barwienia; powlekanie elektrolityczne; haftowanie, grawerowanie, bielenie tkanin; wypalanie wyrobów garncarskich; młynarstwo, konserwowanie żywności i napojów, wędzenie żywności; oprawianie dzieł sztuki; miażdżenie owoców; uszlachetnianie futer, barwienie futer, nabłyszczanie futer,zabezpieczanie futer przed molami, satynowanie futer; galwanizowanie, pozłacanie; dmuchanie szkła; pokrywanie złotem; szlifowanie, laminowanie; trasowanie laserowe; barwienie i obróbka skóry; magnesowanie, informacja o obróbce materiałów, odlewanie, platerowanie, odpuszczanie i obróbka metali, frezowanie, niklowanie, szlifowanie szkła optycznego, obróbka papieru, w tym apreturowanie, drukowanie wzorów, obróbka tkanin pod stałym naciskiem; wywoływanie błon fotograficznych, fotokopiowanie, fotograwiura; struganie (w tartaku) przeróbka ropy naftowej; pikowanie; utylizacja odpadów i śmieci; usługi rafinacyjne, siodlarstwo; cięcie drewna w tartaku; barwienie obuwia; posrebrzanie; garbowanie skóry; ubój zwierząt; lutowanie; wykańczanie powłok; krawiectwo; garbarstwo; preparowanie i wypychanie zwierząt; impregnowanie ognioodporne materiałów włókienniczych, zabezpieczanie materiałów włókienniczych przed molami, obróbka materiałów włókienniczych; ścinanie i obróbka drewna; cynowanie; edycja taśm magnetowidowych; wulkanizacja; snucie osnów; uzdatnianie wody; barwienie szyb przez powlekanie, obróbka drewna, obróbka wełny; akademie (edukacja); lunaparki, rozrywka; tresura zwierząt; organizowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji, kongresów i sympozjów; internaty; objazdowe wypożyczanie książek; prowadzenie kasyn gier hazardowych, prowadzenie kin, cyrki; prowadzenie klubów o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym; kursy korespondencyjne; prowadzenie dyskotek; informacja edukacyjna, egzaminy edukacyjne, usługi edukacyjne; usługi rozrywkowe, informacja o rozrywkach; produkcja filmów; prowadzenie gier, udostępnianie pól golfowych, instruktaż gimnastyczny, prowadzenie klubów krzewienia kultury fizycznej; usługi wczasowe (rozrywka); usługi instruktażowe, wypożyczalnie książek; realizacja przedstawień na żywo, pozowanie dla artystów, studia filmowe, udostępnianie sal kinowo-teatralnych, udostępnianie sal muzealnych (ekspozycje, wystawy); rewie i koncerty; przedszkola, żłobki, usługi orkiestrowe; organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych),organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub oświatowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie przyjęć rozrywkowych; wychowanie fizyczne; szkolenie praktyczne (demonstrowanie); produkowanie programów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie przedstawień rozrywkowych; wynajmowanie boisk sportowych; publikowanie książek, publikowanie tekstów (poza tekstami reklamowymi); rozrywka radiowa; usługi w studiu nagrań; umożliwianie rekreacji, informacja o rekreacji; wypożyczanie filmów kinematograficznych wypożyczanie projektorów i sprzętu kinematograficznego wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych; wypożyczanie dekoracji rewiowych; wypożyczanie sprzętu dla płetwonurków, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów sportowych, dekoracji scenicznych, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie taśm magnetowidowych; organizowanie obozów sportowych; nauczanie; rozrywki telewizyjne; produkcja teatralna, agencje rezerwacji miejsc teatralnych, ustalanie harmonogramu imprez sportowych; produkcja filmów na taśmie magnetowidowej, ogrody zoologiczne; biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty); rozsiewanie nawozów sztucznych i innych środków chemicznych dla rolnictwa z powietrza i na powierzchni; analizy do eksploatacji pól naftowych; hodowla i obrządek zwierząt; doradztwo architektoniczne, architektura; sprzątanie strychów; ekspertyzy dzieł sztuki; badania bakteriologiczne, bakteriologia; salony piękności; usługi banków krwi; schroniska dla zwierząt; rezerwacja pensjonatów, pensjonaty, usługi kamerdynerskie; kawiarnie, kafeterie; kalibrowanie (przy pomiarach); kantyny, dostawa artykułów żywnościowych; opieka; analizy chemiczne, badania chemiczne, usługi chemiczne; opieka nad dziećmi; chiropraktyka; wypożyczanie odzieży; usługi w barach koktajlowych; opracowywanie programów komputerowych, wynajmowanie komputerów, opracowywanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego; projektowanie i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego; domy dla rekonwalescentów; administrowanie prawami autorskimi; badania kosmetyczne; kremacja; usługi dotyczące umawiania spotkań; żłobki dzienne; usługi dentystyczne; projektowanie dekoracji wnętrz; niszczenie odpadów i śmieci; agencje detektywistyczne; projektowanie ubrań, wypożyczanie ubrań; redagowanie tekstów pisanych; inżynieria, rysunki techniczne; organizowanie osób do towarzystwa; wypożyczanie strojów wieczorowych; wypożyczanie sprzętu rolniczego; informacja o modzie; układanie kwiatów; pogrzeby; ogrodnictwo; badania genealogiczne; poszukiwania bogactw naturalnych, badania geologiczne, pomiary geologiczne; projektowanie sztuki graficznej, ochrona; salony fryzjerskie; opieka zdrowotna; usługi wczasowe (zakwaterowanie) stawianie horoskopów; ogrodnictwo; przytułki, szpitale; rezerwacje hotelowe, motele; spopielanie odpadków i śmieci; wzornictwo przemysłowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usuwanie odpadów i złomu; wypożyczanie maszyn dziewiarskich; pomiary terenu,ogrodnictwo ozdobne (krajobrazowe), pielęgnowanie trawników; umożliwianie czasowego dostępu do komputerowych baz danych; usługi prawnicze, badania prawne, licencjonowanie własności intelektualnej; druk litograficzny; sprzątanie poddaszy, wykonywanie manikiuru; biura matrymonialne; masaż; testowanie materiałów, badania mechaniczne; pomoc medyczna; kliniki medyczne; informacja meteorologiczna; usługi położnicze; poszukiwanie osób zaginionych; reportaże; dozorowanie nocne; opieka (medyczna), lecznice; druk offsetowy; poszukiwania ropy naftowej, ekspertyzy pól naftowych, badanie szybów naftowych; otwieranie zamków sejfowych; usługi optyczne; projektowanie opakowań; stosowanie patentów; ochrona osobista; pisanie listów osobistych; pielęgnacja zwierząt domowych; poradnictwo farmaceutyczne; usługi w zakresie fotoskładu; reportaże fotograficzne; fotografia; fizykoterapia; badania fizyczne; szkółki roślinne; chirurgia plastyczna; druk; doradztwo zawodowe (niedotyczace działalności gospodarczej); badania projektów technicznych; eksploatacja kampingów, udostępnianie miejsc wystawowych, zapewnianie zakwaterowania hotelowego; badania psychologiczne; łaźnie publiczne dla celów higienicznych; kontrola jakości; wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie przenośnych budynków, zapewnianie czasowego zakwaterowania; wypożyczanie automatów sprzedających; prace badawczo-rozwojowe (dla innych); domy wypoczynkowe; restauracje, w tym samoobsługowe; domy dla emerytów i rencistów, sanatoria; doradztwo w zakresie bezpieczeństwa; tłumaczenie języka migowego; sitodruk; bary szybkiej obsługi (snack bary); stylistyka (wzornictwa przemysłowego); miernictwo, badania techniczne, testowanie materiałów tekstylnych; domy turystyczne; tłumaczenia; chirurgia drzew; łaźnie tureckie; badania podwodne; wypożyczanie mundurów; niszczenie robactwa (w rolnictwie), pomoc weterynaryjna; nagrywanie na taśmę magnetowidową; poradnictwo zawodowe; prognozy pogody; niszczenie chwastów; wykonywanie wieńców; konsultacje w zakresie własności intelektualnej; * cały wykaz towarów znajduje się w Internecie . .
Decyzje
DataTyp decyzji
09-07-1999Decyzja o rejestracji
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI