Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

magazyn kryminalny 997

Pełna nazwa: magazyn kryminalny 997
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyTelewizja Polska Spółka AkcyjnaWarszawaPL
PełnomocnikJan Wierzchoń Partnerzy - Biuro Patentów i Znaków Towarowych Spółka Jawna Pietrosiuk MagdalenaWarszawaPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE27.54
WIE29.14
Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP03-06-200212/2002
WUP28-04-200604/2006
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
09 urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty /dyski/ z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, programy komputerowe, gry telewizyjne, gry komputerowe
16 wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i publikacje, papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania /nie ujęte w innych klasach/
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, karty do gry
35 usługi reklamowe i produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych i poprzez sieć komputerową i internet, usługi w zakresie marketingu i public relations, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, składania, kompilacji, transmisji i systematyzowania wiadomości tekstowych i cyfrowych, organizacja wystaw handlowych reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i rozpowszechnianie danych
38 przekazywanie fonii i/lub wizji poprzez sieci: telewizyjną, satelitarną i internet, produkcja i rozpowszechnianie programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych, teleturniei, zbieranie przekazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i internet, usługi w zakresie organizowania systemów transmisyjnych
41 organizowanie imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie organizowania nauki i szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultutalnym, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów, oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych i studiów nagrań, oraz sprzętu radiowego, telewizyjnego, kinematograficznego i nagrań, usługi wydawnicze
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, wykonywanie opinii i badań w w/w zakresie działalności multimedialnej
Decyzje
DataTyp decyzji
24-08-2005Decyzja o rejestracji - nadanie numeru rejestracji
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI