Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

MILLENNIUM BANK

Pełna nazwa: MILLENNIUM BANK
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyBANK MILLENNIUM Spółka AkcyjnaWarszawaPL
PełnomocnikSławomira Łazewska i Syn Łazewska SławomiraWarszawaPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE26.24
WIE26.154
WIE27.54
Publikacje
TypData publikacjiNumer
WUP29-12-200012/2000
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
09
35
36
39
41
42
Wykaz towarów karty kredytowe; dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości i rachunkowości, promocja kart kredytowych poprzez prowadzenie programu zachęcania konsumentów, wycena działalności gospodarczej; usługi finansowe i bankowe; usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i papierami wartościowymi, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości; organizowanie aukcji; prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach, obrót i wymiana waluty, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego; udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach oraz wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności; wydawanie i obsługa kart kredytowych; wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa i doradztwo, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości; zastaw; zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych; dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi uzyskiwania środków z tytułu należności przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring), usługi leasingowe, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych ( underwriting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi; usługi turystyczne; publikacje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe; wykonywanie ekspertyz prawnych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie informatyki;
Decyzje
DataTyp decyzji
31-10-2007Wygaśnięcie prawa ochronnego
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI