Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

rozmowy w TOKU

Pełna nazwa: rozmowy w TOKU
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyTVN Spółka z o. o.WarszawaPL
Pełnomocnikrzecz.pat.Borawska Hanna
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE26.134
WIE27.54
WIE29.14
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
03
09
16
25
28
35
38
41
42
Wykaz towarów kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki myjące, czyszczące i piorące; programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku; papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy; gry, zabawki i sprzęt sportowy nie ujęty w innych klasach; usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie produkcja audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy; usługi w zakresie agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi w zakresie rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, usługi w zakresie: obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych internetu; usługi w zakresie rozrywki: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, usługi w zakresie nauczania; usługi w zakresie wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi w zakresie organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych; usługi w zakresie administrowania prawami autorskimi, udzielania licencji dotyczących własności intelektualnej;
Decyzje
DataTyp decyzji
04-10-2001Decyzja o umorzeniu postępowania
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI