Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

TELEEXPRESS

Pełna nazwa: TELEEXPRESS
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyTelewizja Polska Spółka AkcyjnaWarszawaPL
Pełnomocnikrzecz.pat. Henryk Zawadzki
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE1.54
WIE16.34
WIE26.14
WIE26.44
WIE27.54
WIE29.14
Publikacje
TypData publikacjiNumer
WUP31-03-200303/2003
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
09
16
28
35
38
41
42
Wykaz towarów urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; wydawnictwa, czasopisma, książki, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, fotografie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty do gry; gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe; usługi reklamowe i produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych; przekazywanie fonii i/lub wizji, produkcja i rozpowszechnianie programów telewizyjnych lub radiowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, organizowanie systemów transmisyjnych; organizowanie imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie nauki i szkoleń, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, wynajem dekoracji, kostiumów i rekwizytów, wynajem pomieszczeń do celów rozrywkowych, studia nagrań, wypożyczanie sprzętu radiowego, telewizyjnego, kinematograficznego, wypożyczanie nagrań, usługi wydawnicze; opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, oprogramowanie komputerowe, wykonywanie opinii i badań w zakresie działalności multimedialnej;
Decyzje
DataTyp decyzji
20-09-2002Decyzja o rejestracji
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI