Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

TVP 1

Pełna nazwa: TVP 1
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyTelewizja Polska Spółka AkcyjnaWarszawaPL
Pełnomocnikrzecz.pat.Zawadzki Henryk
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE26.44
WIE27.14
WIE27.54
Publikacje
TypData publikacjiNumer
WUP31-07-199807/1998
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
09
16
28
35
38
41
42
Wykaz towarów urządzenia i przyrządy do nagrywania transmisji, reprodukcji dźwięku lub obrazu, kinematograficzne, fotograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, gry telewizyjne, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski, kasety z nagraniami; materiały szkoleniowe i instruktażowe w postaci wydawnictw, wydawnictwa, czasopisma, książki; gry i zabawki, gry komputerowe i planszowe, ozdoby choinkowe, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach; usługi reklamowe i produkcja reklam telewizyjnych, radiowych wykonywanie badań opinii publicznej i rozpowszechnianie danych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych; przekazywanie fonii i /lub wizji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych lub radiowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, organizowanie systemów transmisyjnych; organizowanie imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie nauki, szkoleń, organizowanie imprez o charekterze edukacyjnym i kulturalnym, wynajem dekoracji, kostiumów i innych rekwizytów, wynajem pomieszczeń do celów rozrywkowych, studia nagrań, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzętu radiowego i telewizyjnego, kinematograficznego, wypożyczanie nagrań na nośnikach magnetycznych; opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, oprogramowywanie komputerów, wykonywanie opinii i badań technicznych w zakresie w/w towarów i usług;
Decyzje
DataTyp decyzji
30-08-2006Wygaśnięcie prawa ochronnego
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI