Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

TVP Regionalna

Pełna nazwa: TVP Regionalna
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/Uprawniony,,TELEWIZJA POLSKA" Spółka AkcyjnaWarszawaPL
PełnomocnikJan Wierzchoń Partnerzy - Biuro Patentów i Znaków Towarowych Spółka Jawna Pietrosiuk MagdalenaWarszawaPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE26.114
WIE27.54
WIE29.14
Publikacje
TypData publikacjiNumer
WUP30-07-200407/2004
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
09 urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, programy komputerowe, gry komputerowe i telewizyjne
16 wydawnictwa nie ujęte w innych klasach, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje, papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach)
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, karty do gry
35 usługi reklamowe i produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i rozpowszechnianie danych marketingowych
38 przekazywanie fonii i/lub wizji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych lub radiowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, usługi w zakresie organizowania systemów transmisyjnych
41 organizowanie imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych i studiów nagrań oraz sprzętu radiowego, telewizyjnego, kinematograficznego i nagrań, usługi wydawnicze, produkcja programów telewizyjnych lub radiowych
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, wykonywanie opinii i badań w działalności multimedialnej
Decyzje
DataTyp decyzji
05-12-2003Decyzja o rejestracji - nadanie numeru rejestracji
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI