Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

Urzekła MNIE TWOJA HISTORIA

Pełna nazwa: Urzekła MNIE TWOJA HISTORIA
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyTVN Spółka AkcyjnaWarszawaPL
PełnomocnikBiuro Patentowe Borawska HannaMilanówekPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE27.54
WIE29.14
Publikacje
TypData publikacjiNumer
WUP29-07-200507/2005
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
03 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki myjące, czyszczące i piorące
09 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku
16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów)
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy
28 gry, zabawki i sprzęt sportowy nie ujęty w innych klasach, gry komputerowe
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy
38 usługi w zakresie agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi w zakresie rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, usługi w zakresie: obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - internetu
41 usługi w zakresie rozrywki: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, usługi w zakresie nauczania, usługi w zakresie wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi w zakresie organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze - publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej
42 usługi w zakresie administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji dotyczących własności intelektualnej, pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej
Decyzje
DataTyp decyzji
22-09-2004Decyzja o rejestracji - nadanie numeru rejestracji
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI