Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

YATTERING

Pełna nazwa: YATTERING
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/Uprawniony,,YATTERING" Marcin Jan ŚwierczyńskiPruszcz GdańskiPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE1.14
WIE26.134
WIE27.54
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
16 afisze, diagramy, billboardy, wydruki chromo-litograficzne i inne wykonane różnymi technikami drukarskimi na papierze lub na materiałach celulozo pochodnych, fotografie i litografie, kolaże fotograficzne i video graficzne na nośniku papierowym, kalendarze i terminarze okolicznościowe o charakterze reklamowym dotyczące działalności artystyczno-rozrywkowej, koperty, etykiety i papeterie z nadrukami pamiątkowymi lub okolicznościowymi dotyczącymi działalności artystyczno-rozrywkowej, papiery pakowe z nadrukami identyfikacyjnymi, informacyjnymi lub okolicznościowymi do celów handlowych, reklamowych, marketingowych i akwizycyjnych dotyczące działalności artystyczno-rozrywkowej, plany i plansze, wszelkiego rodzaju drukowane i nie wymienione wyżej publikacje nieperiodyczne, litograficzne dzieła sztuki użytkowej niskonakładowe lub bezdebitowe dotyczące działalności artystyczno-rozrywkowej, opakowania, szyldy i przywieszki z papieru, celulozy lub podobnych materiałów lub z ich przeważającym użyciem pokryte napisami związanymi z działalnością artystyczno-rozrywkową, żetony i identyfikatory papierowe lub z podobnych celulozo pochodnych materiałów, okolicznościowe kartki, bilety, mikrofiszki dotyczące działalności artystyczno-rozrywkowej, kartoteki, wydruki komputerowe na nośniku papierowym dotyczące działalności artystyczno-rozrywkowej
25 koszulki, apaszki, szale, skarpety, swetry, koszule, wdzianka, spodnie, bielizna osobista pokryte napisami pamiątkowo-reklamowymi dotyczącymi działalności artystyczno-rozrywkowej
35 prowadzenie agencji informacji handlowej i usługowej oraz agencji reklamowo-marketingowej w dziedzinie muzyki, doradztwo handlowe w zakresie organizowania i prowadzenia wyspecjalizowanej lub wąsko tematycznej działalności reklamowej lub dystrybucyjnej w zakresie działalności rozrywkowej, wzornictwa i pamiątkarstwa, gromadzenie i dystrybucja dla potrzeb osób trzecich materiałów reklamowych i ofertowych w drodze poczty elektronicznej i za pośrednictwem INTERNET-u dotyczących działalności artystyczno-rozrywkowej, opracowywanie (redagowanie) tekstów publicystycznych, technicznych i handlowych dla potrzeb innych podmiotów gospodarczych w zakresie reklamy, zdobnictwa artystycznego, wzornictwa i pamiątkarstwa oraz dotyczące działalności artystyczno-rozrywkowej, informacja handlowa i usługowa w oparciu o własne zbiory danych oraz w oparciu o dane publicznie dostępne w tym INTERNET-owe w zakresie zdobnictwa artystycznego, wzornictwa i pamiątkarstwa oraz działalności artystyczno-rozrywkowej, organizowanie i prowadzenie dla potrzeb innych podmiotów gospodarczych wszelkiego rodzaju pokazów i ekspozycji materiałów reklamowych w zakresie zdobnictwa artystycznego, wzornictwa i pamiątkarstwa oraz działalności artystyczno-rozrywkowej, opracowywanie prognoz ekonomicznych i handlowych w dziedzinie reklamy i akwizycji towarów i usług w zakresie zdobnictwa artystycznego, wzornictwa, pamiątkarstwa oraz działalności artystyczno-rozrywkowej, rozpowszechnianie materiałów pamiątkarskich i reklamowych powierzonych w postaci wydawnictw drukowanych w zakresie zdobnictwa artystycznego, wzornictwa, pamiątkarstwa i działalności artystyczno-rozrywkowej, świadczenie informacyjnych usług INTERNET-owych oraz transkrypcja komputerowa informacji o charakterze reklamowym, akwizycyjnym i/lub wdrożeniowym oraz ofertowym, projektowanie i organizacja logistyczna co do zagadnień reklamowo-informacyjnych wszelkiego typu wystaw, kiermaszów i pokazów o charakterze handlowym i usługowym w zakresie zdobnictwa artystycznego, wzornictwa pamiątkarstwa i działalności artystyczno-rozrywkowej, zbieranie i przekazywanie wiadomości w drodze poczty elektronicznej i INTERNET-u w dziedzinie promocji i reklamy usług artystyczno-rozrywkowych
41 usługowe wykonywanie wszelkiego rodzaju wydawnictw, nadruków, wydruków, przedruków i powieleń na wszelkich rodzajach materiałów w tematyce związanej z propagowaniem muzyki, organizowania i prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie wzornictwa przemysłowego, marketingu, reklamy, prowadzenie agencji artystycznej w zakresie promocji, wydawnictw i wzornictwa przemysłowego oraz działalności artystyczno-rozrywkowej, usługi aranżacji utworów muzycznych, usługi w zakresie instrumentowania i nagrywania utworów muzycznych
Decyzje
DataTyp decyzji
03-10-2005Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI