Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

YELLOW GROUP

Pełna nazwa: YELLOW GROUP
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyYELLOW GROUP Spółka z o.o.GdańskPL
PełnomocnikKancelaria Prawa Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego Teresa Czub & Krzysztof Czub Rzecznicy Patentowi Spółka Partnerska Czub KrzysztofPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE5.3.115
WIE26.15.255
WIE27.5.15
WIE29.1.125
Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP12-11-200723/2007
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
09 programy komputerowe, komputerowe bazy danych, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, komputery i inne urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt i akcesoria komputerowe
16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, publikacje, książki, broszury, prospekty, podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma, periodyki, almanachy, poradniki, raporty, skorowidze, diagramy, afisze, plakaty, plansze, albumy, kroniki i księgi pamiątkowe, katalogi, foldery, informatory, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, teczki, skoroszyty, oprawy, obwoluty i okładki papierowe na dokumenty oraz luźne kartki, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, druki, formularze, fotografie, odbitki i reprodukcje graficzne, stemple, emblematy, pieczęcie papierowe, materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach
35 agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, degustacji, prezentacji, aukcji publicznych, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych -przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, pokazach towarów, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, usługi marketingowe, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja danych oraz innych materiałów i elementów do komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycznych, przetwarzanie, pobieranie i wtórne wykorzystywanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, reprodukcja elektronicznych nośników danych
42 agencje graficzne, projektowanie graficzne, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, tworzenie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i tworzenie prezentacji multimedialnych, projektowanie, tworzenie oraz utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, promocja, optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych, hosting, projektowanie, tworzenie oraz utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, obsługa baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe
45 zarządzanie prawami własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI