Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

ZWiK Szczecin

Pełna nazwa: ZWiK Szczecin
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.SzczecinPL
PełnomocnikKANCELARIA PATENTOWA DORADZTWO EKONOMICZNE I TECHNICZNE Taterka IreneuszSzczecinPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE26.4.15
WIE26.11.35
WIE27.5.15
WIE29.1.135
Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP16-03-200906/2009
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
12 armatura bezpieczna do urządzeń i instalacji wodnych; instalacje do dystrybucji wody; instalacje do przewodów wodociągowych; zawory do instalacji wodociągowych; armatura regulacyjna do urządzeń oraz przewodów wodnych; instalacje do oczyszczenia wód ściekowych; urządzenia do ujęć wodnych; aparatura i urządzenia do uzdatniania wody; instalacje do zaopatrywania i dystrybucji wody; instalacje wodociągowe; urządzenia do filtrowania wody
17 bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia; pierścienie wodoszczelne i uszczelniające; uszczelki do połączeń
35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni z urządzeniami i armaturą związaną z eksploatacją i budową urządzeń wodnych i ściekowych oraz licznikami poboru wody; doradztwo w zakresie zarządzania urządzeniami do poboru wody oraz odprowadzania ścieków; ekspertyzy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
36 usługi najmu oraz dzierżawy nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami; pośrednictwo w handlu nieruchomościami; usługi finansowe związane z z pomiarem ilości poboru i sprzedaży wody oraz z opłatami za odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych
37 nadzór budowlany w zakresie budowy i podłączeń urządzeń dostarczających i rozprowadzających wodę oraz urządzeń odprowadzających ścieki; nadzór i kontrola ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych; eksploatacja, konserwacja i remonty sieci i urządzeń do poboru, uzdatniania i dystrybucji wody oraz likwidacja uszkodzeń o charakterze awaryjnym miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; usługi w zakresie usuwania awarii sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
39 usługi realizowane transportem sprzętowym, specjalistycznym
40 usługi w zakresie pozyskiwania wody surowej jej uzdatniania dla potrzeb konsumpcyjnych oraz rozprowadzania przez sieć wodociągową; odbiór i obróbka ścieków oraz ich odprowadzanie systemem kanalizacji
42 usługi prowadzone w laboratorium dotyczące kontroli wody surowej i czystej; badanie ścieków; analizy w zakresie jakości wody i ścieków; opracowywanie i określanie wytycznych oraz programowanie i koordynacja rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków; określanie technicznych warunków poboru i odprowadzania ścieków; uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej osób trzecich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; projektowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI