Na skróty

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Dokumenty Transportowe

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERWzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Dokumenty Transportowe

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Dokumenty Transportowe"

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego
Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy
Decyzja o wydaniu zgody na wyjście statku z portu i wydaniu zakazu wejścia do portów, w przypadku gdy inspekcja, oprócz braku certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem lub dokumentu zgodności, nie wykazała innych uchybień Decyzja o wydaniu zgody na wyjście statku z portu i wydaniu zakazu wejścia do portów, w przypadku gdy inspekcja, oprócz braku certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem lub dokumentu zgodności, nie wykazała innych uchybień
Decyzja o wydaniu zgody na wyjście z portu w celu dokonania naprawy w stoczni remontowej Decyzja o wydaniu zgody na wyjście z portu w celu dokonania naprawy w stoczni remontowej
Decyzja o zatrzymaniu statku przez Inspektora Inspekcji Państwa Portu Urzędu Morskiego Decyzja o zatrzymaniu statku przez Inspektora Inspekcji Państwa Portu Urzędu Morskiego
Dopuszczenie jednostkowe pojazdu Dopuszczenie jednostkowe pojazdu
Ewidencja dokumentacji kierowcy Ewidencja dokumentacji kierowcy
Faktura transportowa Faktura transportowa
Formularz decyzji o nałożeniu kary pieniężnej Formularz decyzji o nałożeniu kary pieniężnej
Formularz do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów Formularz do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów
Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego
Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego
Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego
Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego
Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przez Marszałka województwa Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przez Marszałka województwa
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim Formularz ewidencyjny w transporcie morskim
Formularz zgłoszenia wstępnego statku Formularz zgłoszenia wstępnego statku
Karta ewidencyjna pojazdu Karta ewidencyjna pojazdu
Licencja na prowadzenie działalności gorspodarczej polegającej na świadczeniu usług trakcyjnych w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym Licencja na prowadzenie działalności gorspodarczej polegającej na świadczeniu usług trakcyjnych w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym
Licencja na prowadzenie działalności gorspodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym Licencja na prowadzenie działalności gorspodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym
Oświadczenie o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji Oświadczenie o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji
Oświadczenie o posiadaniu dla pojazdu objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji świadectwa zgodności WE/świadectwa zgodności Oświadczenie o posiadaniu dla pojazdu objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji świadectwa zgodności WE/świadectwa zgodności
Oświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Oświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
Oświadczenie o złożeniu jednego wniosku, w jednym państwie członkowskim UE w zakresie typu pojazdu i typu przedmiotu wyposażenia lub części Oświadczenie o złożeniu jednego wniosku, w jednym państwie członkowskim UE w zakresie typu pojazdu i typu przedmiotu wyposażenia lub części
Oświadczenie przedsiębiorcy o nie zatrudnianiu kierowców Oświadczenie przedsiębiorcy o nie zatrudnianiu kierowców
Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
Protokół kontroli drogowej Protokół kontroli drogowej
Protokół kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy Protokół kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy
Rejestr Badań Technicznych Pojazdów Rejestr Badań Technicznych Pojazdów
Sprawozdanie oceniające Sprawozdanie oceniające
Świadectwo homologacji typu pojazdu samochodowego i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części Świadectwo homologacji typu pojazdu samochodowego i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części
Świadectwo przewozowe EUR.1 Nr A Świadectwo przewozowe EUR.1 Nr A
Umowa dostawy Umowa dostawy
Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę) Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę)
Umowa spedycji Umowa spedycji
Umowa sprzedaży-dostawy (między krajowym producentem-dostawcą a odbiorcą zagranicznym) Umowa sprzedaży-dostawy (między krajowym producentem-dostawcą a odbiorcą zagranicznym)
Uproszczony Dokument Towarzyszący - Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji Uproszczony Dokument Towarzyszący - Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji
Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu
Wniosek o przeniesienie uprawnień koncesyjnych Wniosek o przeniesienie uprawnień koncesyjnych
Wniosek o przeprowadzenie badań w celu wydania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu Wniosek o przeprowadzenie badań w celu wydania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej
Wniosek o udostępnienie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (Intrastat) oraz z pozostałymi państwami (Extrastat) Wniosek o udostępnienie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (Intrastat) oraz z pozostałymi państwami (Extrastat)
Wniosek o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO) w zakresie ochrony statków/obiektów portowych Wniosek o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO) w zakresie ochrony statków/obiektów portowych
Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Wniosek o wydanie dodatkowych zezwoleń zagranicznych Wniosek o wydanie dodatkowych zezwoleń zagranicznych
Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu samochodowego i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu samochodowego i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części
Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z wymaganymi wpłatami należności celnych i podatków pobieranych przez urzędy celne Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z wymaganymi wpłatami należności celnych i podatków pobieranych przez urzędy celne
Wniosek o wydanie zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne Wniosek o wydanie zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne
Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego na świadczenie usługi związanej z przemieszczeniem towarów Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego na świadczenie usługi związanej z przemieszczeniem towarów
Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji
Wniosek o wydanie zezwoleń pomimo nie rozliczenia pobranych wcześniej zezwoleń Wniosek o wydanie zezwoleń pomimo nie rozliczenia pobranych wcześniej zezwoleń
Wniosek o wydanie zezwoleń zagranicznych przedsiębiorcy wykonującemu międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne Wniosek o wydanie zezwoleń zagranicznych przedsiębiorcy wykonującemu międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne
Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Wniosek o wymianę dokumentów licencyjnych wydanych przed 01.01.2002 r. Wniosek o wymianę dokumentów licencyjnych wydanych przed 01.01.2002 r.
Wniosek o zezwolenie na tranzyt do celów deportacji drogą powietrzną Wniosek o zezwolenie na tranzyt do celów deportacji drogą powietrzną
Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej
Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów
Wykaz numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji Wykaz numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji
Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji
Wykaz osób upoważnionych do podpisywania świadectw zgodności WE, oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów Wykaz osób upoważnionych do podpisywania świadectw zgodności WE, oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów
Załącznik do zezwolenia / świadectwa (CITES) Załącznik do zezwolenia / świadectwa (CITES)
Zaświadczenie aktywności zawodowej kierowcy Zaświadczenie aktywności zawodowej kierowcy
Zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej statku Zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej statku
Zezwolenie / Świadectwo (CITES) Zezwolenie / Świadectwo (CITES)
Zezwolenie na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zezwolenie na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zlecenie przewozowe Zlecenie przewozowe
Zlecenie transportowe Zlecenie transportowe

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
Okres wypowiedzenia umowy. Kiedy nie trzeba w tym czasie przychodzić do pracy? Okres wypowiedzenia umowy. Kiedy nie trzeba w tym czasie przychodzić do pracy?
Pracodawca musi dać ci kilka dni wolnego na znalezienie nowego zatrudnienia.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać?
Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.