Wzór dokumentu : Faktura transportowa

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 2008-04-15 14:15:34
Kategoria dokumentu: Dokumenty Transportowe
Tytuł dokumentu: Faktura transportowa
Opis: Od 1 stycznia 2014 r. przestaje obowiązywać wzór formularza faktury za usługi transportowe. Sprzedaż usług transportowych rozlicza się na zasadach ogólnych.
Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


While trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

The following error was encountered:

The system returned:

    (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.


Generated Tue, 27 Sep 2016 20:56:14 GMT by w3cache.adm.wp-sa.pl (squid/2.5.STABLE14)