Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2016, nr 0, poz. 191 z dnia 2016-02-25

Wydany przez:Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data ogłoszenia:2016-02-25
Tytuł aktu:Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego"
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2016-02-23

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2016 roku - pozostałe dokumenty: