Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2016, nr 0, poz. 91 z dnia 2016-01-27

Wydany przez:Prezes Rady Ministrów
Data ogłoszenia:2016-01-27
Tytuł aktu:Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2016-01-26
Data wejscia w życie:2016-01-28
Data obowiązywania:2016-01-28

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2016 roku - pozostałe dokumenty: