Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2016, nr 0, poz. 1163 z dnia 2016-11-30

Wydany przez:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Data ogłoszenia:2016-11-30
Tytuł aktu:Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2016-11-18

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2016 roku - pozostałe dokumenty: