Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2016, nr 0, poz. 452 z dnia 2016-05-18

Wydany przez:
Data ogłoszenia:2016-05-18
Tytuł aktu:Oświadczenie Rządowe z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii dotyczącym obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944-1991, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2015 r.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2016-05-09

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2016 roku - pozostałe dokumenty: