Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2016, nr 0 z dnia 2016-01-04

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 2

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 3

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 1130.14.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 4

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 5

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 6

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Grudnia 1970 r.  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 7

  Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 8

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 9

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 10

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 11

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2016-2021  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. nr 110.73.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.74.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.75.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.76.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 16

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 17

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 18

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 19

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 32

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 33

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.77.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 34

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.78.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 35

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.79.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 36

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.80.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 37

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 38

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 39

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 40

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 41

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 42

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Cichociemnych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 43

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 44

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 45

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 46

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 47

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 48

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 49

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie oraz cofnięciu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 50

  Komunikat Nr 01/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 51

  Uchwała nr 1358/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa  / Krajowa Rada Sądownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 52

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 53

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 54

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 55

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 56

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 57

  Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 58

  Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 59

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 60

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 61

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 62

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 63

  Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 64

  Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 65

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 66

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 67

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 68

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 115.15.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 69

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 70

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 71

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 72

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 73

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 74

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 75

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 76

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 77

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 78

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 79

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 80

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 81

  Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 82

  Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 83

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 84

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2015 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r.  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 85

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 86

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2015 r. nr 1130.15.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 87

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. nr 1130.16.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 88

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 1130.17.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 89

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2015 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 90

  Zarządzenie Nr 1/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 91

  Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 92

  Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 93

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 stycznia 2016 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 94

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 95

  Zarządzenie Nr 2/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 250. rocznicę założenia Mennicy Warszawskiej  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 96

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej w 2012 r. i w 2013 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 97

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 98

  Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 99

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 100

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 101

  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego  / Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 102

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych  / Minister Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 103

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 104

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 105

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 106

  Zarządzenie nr 3/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 107

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 108

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interact  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 109

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Brandenburgia - Polska  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 110

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 111

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 112

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 113

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 114

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 115

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 116

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 117

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 118

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 119

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 120

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 121

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 122

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 123

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 124

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 125

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 126

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 127

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 128

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 129

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 130

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 131

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 132

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 133

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 134

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 135

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 136

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 137

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 138

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 139

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 140

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 141

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 142

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 143

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 144

  Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 145

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 146

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 147

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie kwoty bazowej w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 148

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 149

  Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 150

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 151

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 152

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 153

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 154

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat lotniczych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 155

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 156

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 157

  Komunikat Nr 02/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 158

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 110.2.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 159

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 110.1.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 160

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 161

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 162

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Częstochowie na kadencję w latach 2016-2021  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 163

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 164

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 165

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 166

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 167

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie krajowego planu inwestycyjnego  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 168

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 169

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 170

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 171

  Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 172

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 173

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 174

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 175

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych  / Zakład Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 176

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisana w Warszawie dnia 28 października 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 177

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisaną w Warszawie dnia 28 października 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 178

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2015  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 179

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 180

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. z okazji 35-lecia rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 181

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2016 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 182

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.1.2016 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 183

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.2.2016 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 184

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 185

  Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 186

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 187

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 188

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 189

  Postanowienie Ministra Rozwoju z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 190

  Postanowienie Ministra Rozwoju z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 191

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 192

  Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 193

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 194

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 195

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 196

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 197

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2016 r. w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 198

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 199

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 200

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 201

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 202

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 203

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 204

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 205

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 206

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 207

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 208

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 209

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 210

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 211

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 212

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 213

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 214

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 215

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 216

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 217

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 218

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 219

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 220

  Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Komitetu Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 221

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 222

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 223

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 224

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2015 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 225

  Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 226

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 227

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 228

  Komunikat nr 03/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 229

  Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 230

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 231

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2016 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 232

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 233

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 234

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej ,,Ku Zbawieniu" w Białymstoku na Zbór ,,Droga Zbawienia" Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 236

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 237

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 238

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 239

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 240

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 241

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.4.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 242

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.5.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 243

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.6.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 244

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 245

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 246

  Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 1050. rocznicę chrztu Polski  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 247

  Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 248

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 249

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.3.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 250

  Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 251

  Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 252

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 253

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś - niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 254

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Dobrego Maharadży  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 255

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 256

  Zarządzenie nr 5/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Polskie kluby piłkarskie" - Legia Warszawa  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 257

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 258

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 259

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 112.1.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz kontradmirała  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 260

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 112.4.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 261

  Zarządzenie nr 7/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł ,,Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 262

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 263

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 264

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 265

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 266

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 267

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.3.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 268

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. nr 1131.4.2016 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 269

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 112.2.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 270

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 1131.1.2016 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 271

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2016 r. nr 1131.3.2016 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 272

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. nr 1130.1.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 273

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 274

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 275

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 1131.5.2016 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 276

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.2.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 277

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. nr 1130.4.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 278

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 279

  Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 280

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko - deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 281

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2015 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r.  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 282

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 283

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Żyżyńskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 284

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. towarzysząca otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 285

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 286

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 287

  Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 288

  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 289

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2015 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2016 r.  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 290

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 291

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 292

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 293

  Uchwała Nr 23 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 295

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 296

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 297

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 298

  Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania ,,Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 299

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 300

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 301

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 302

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 303

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 304

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 305

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 306

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 307

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 308

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 309

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 310

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 311

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 312

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 313

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisana w Warszawie dnia 21 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 314

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 315

  Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 316

  Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy ,,Obywatel"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 317

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 318

  Zarządzenie nr 9/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł ,,Wrocław - Europejska Stolica Kultury"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 319

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 320

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 321

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 322

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 323

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 324

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 325

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 326

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 327

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 328

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 329

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 330

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 331

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 332

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 333

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 334

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 335

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 336

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 337

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 338

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 339

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 340

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 341

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 342

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 343

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 344

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 345

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 346

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 347

  Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 348

  Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 349

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 350

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 351

  Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 352

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 353

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg Baltic Sea Region  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 354

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 355

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 356

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 357

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 358

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 359

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 360

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 361

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 362

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 363

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 364

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 365

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 366

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 367

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 368

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 369

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 370

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 371

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 372

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 373

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 374

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w 1050. rocznicę Chrztu Polski  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 375

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 marca 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 376

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 marca 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 377

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 378

  Komunikat Nr 04/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 379

  Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 380

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 1050. rocznicę Chrztu Polski  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 381

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 382

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 383

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 384

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 385

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 386

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 387

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego - czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły matematycznej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 388

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2012-2015  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 389

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 390

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 391

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2016 r. w stosunku do marca 2010 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 392

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 393

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 394

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 395

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2015 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 396

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 397

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 398

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 399

  Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 400

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 401

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 402

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 403

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2016 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 404

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 405

  Zarządzenie nr 11/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - ,,200-lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 406

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 407

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kolombo dnia 6 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 408

  Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Kolombo dnia 6 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 409

  Umowa Ramowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 14 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 410

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Warszawie dnia 14 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 411

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 412

  Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 413

  Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 414

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier dotycząca współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 24 października 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 415

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier dotyczącą współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Warszawie dnia 24 października 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 416

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Dżakarcie dnia 6 czerwca 2006 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 417

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Dżakarcie dnia 6 czerwca 2006 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 418

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 419

  Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 420

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 421

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 422

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uczczenia twórców Konstytucji 3 maja  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 423

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 424

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uczczenia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 425

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 426

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 427

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 428

  Zarządzenie nr 12/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Księży Młyn w Łodzi  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 429

  Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 430

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 431

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 432

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 433

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 434

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 435

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 436

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 437

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 438

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 439

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 440

  Uchwała nr 2/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2015  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 441

  Uchwała nr 3/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 442

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 443

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 444

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 445

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 446

  Komunikat nr 05/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 447

  Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 448

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 449

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 450

  Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 451

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii dotyczący obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944-1991, podpisany w Warszawie dnia 9 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 452

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii dotyczącym obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944-1991, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 453

  Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 454

  Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 455

  Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 456

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 457

  Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Zgromadzenie Narodowe /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 458

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych ,,Solidarność"  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 459

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 460

  Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 461

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 462

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 463

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 464

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 465

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 466

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 467

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 468

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 469

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 470

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 471

  Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 472

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 473

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 474

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 475

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 476

  Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 477

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2016 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 478

  Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 479

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 480

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Jaworskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 481

  Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 482

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 483

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 484

  Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 485

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 486

  Zarządzenie Nr 13/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Jan Olbracht  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 487

  Zarządzenie nr 14/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - dukat Zygmunta Starego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 488

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów ,,Misja Łaski" w Krakowie na III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 489

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 490

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 491

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 492

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 493

  Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 494

  Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 495

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 496

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 497

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 498

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2016 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 499

  Postanowienie Nr 110.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 500

  Postanowienie Nr 110.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 501

  Postanowienie nr 110.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 502

  Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 503

  Komunikat nr 06/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 504

  Postanowienie nr 115.3.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 505

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 506

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 507

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 508

  Postanowienie Nr 112.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 509

  Postanowienie nr 112.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 510

  Postanowienie nr 1130.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 511

  Postanowienie nr 1130.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 512

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 513

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 514

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 515

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 516

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 517

  Postanowienie nr rej. 105/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 518

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 519

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 520

  Postanowienie nr rej. 106/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 521

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 522

  Postanowienie nr rej. 110/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 523

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 524

  Postanowienie nr rej. 113/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 525

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 526

  Postanowienie nr rej. 111/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 527

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 528

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 529

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 530

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na jednego mieszkańca  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 531

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 532

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 533

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 534

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 535

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 536

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 538

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 539

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 540

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 541

  Postanowienie nr rej. 126/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 542

  Postanowienie nr rej. 136/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 543

  Postanowienie nr rej. 127/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 544

  Postanowienie nr rej. 128/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 545

  Postanowienie nr rej. 129/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 546

  Postanowienie nr rej. 130/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 547

  Postanowienie nr rej. 143/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 548

  Postanowienie nr rej. 144/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 549

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy gospodarczej, podpisana w Pretorii dnia 17 października 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 550

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy gospodarczej, podpisaną w Pretorii dnia 17 października 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 551

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 552

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 20 maja 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 553

  Postanowienie nr rej. 156/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 554

  Postanowienie nr rej. 125/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 555

  Postanowienie Nr rej. 145/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 556

  Postanowienie nr rej. 139/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 557

  Postanowienie nr rej. 154/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 558

  Postanowienie nr rej. 155/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 559

  Postanowienie nr rej. 157/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 560

  Postanowienie nr rej. 165/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 561

  Postanowienie nr rej. 166/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 562

  Postanowienie nr rej. 131/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 563

  Postanowienie nr rej. 107/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 564

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 565

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 566

  Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 567

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 568

  Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 569

  Postanowienie nr rej. 153/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 570

  Postanowienie nr rej. 173/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 571

  Postanowienie nr rej. 167/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 572

  Postanowienie nr rej. 177/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 573

  Postanowienie nr rej. 186/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 574

  Postanowienie nr rej. 182/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 575

  Postanowienie nr rej. 187/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 576

  Postanowienie nr rej. 188/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 577

  Postanowienie nr rej. 198/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 578

  Postanowienie nr rej. 197/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 579

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 580

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 581

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 582

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 583

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 584

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 585

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 586

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2016 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 587

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 588

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 589

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 590

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisane w Norfolk dnia 29 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 591

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisanym w Norfolk dnia 29 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 592

  Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisane w Norfolk dnia 29 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 593

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisanym w Norfolk dnia 29 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 594

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 595

  Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 596

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,DIALOG"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 597

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 598

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 599

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie sprawozdawczości  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 600

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 601

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 602

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 603

  Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 604

  Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 605

  Postanowienie nr rej. 199/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 606

  Postanowienie nr rej. 185/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 607

  Postanowienie nr rej. 203/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 608

  Postanowienie nr rej. 205/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 609

  Postanowienie nr rej. 207/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 610

  Postanowienie nr rej. 206/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 611

  Postanowienie nr rej. 210/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 612

  Postanowienie nr rej. 221/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 613

  Postanowienie nr rej. 220/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 614

  Postanowienie nr rej. 216/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 615

  Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 616

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 617

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 618

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 619

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 620

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 621

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 622

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 623

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 624

  Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 625

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uznania terytorium Republiki Iraku za strefę działań wojennych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 626

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 627

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 628

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 629

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 630

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 631

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 632

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 633

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 634

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 635

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 636

  Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 637

  Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 638

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 639

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 640

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 641

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 642

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 643

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 644

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 645

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 646

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 647

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 648

  Komunikat Nr 07/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 649

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Astanie dnia 15 września 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 650

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Astanie dnia 15 września 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 651

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 652

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 653

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 654

  Postanowienie nr rej. 158/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 655

  Postanowienie nr rej. 223/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 656

  Postanowienie nr rej. 222/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 657

  Postanowienie nr rej. 135/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 658

  Postanowienie nr rej. 230/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 659

  Postanowienie nr rej. 231/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 660

  Postanowienie nr rej. 224/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 661

  Postanowienie nr rej. 228/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 662

  Postanowienie nr rej. 229/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 663

  Postanowienie nr rej. 226/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 664

  Postanowienie nr rej. 225/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 665

  Postanowienie nr rej. 169/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 666

  Postanowienie nr rej. 209/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 667

  Postanowienie nr rej. 241/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 668

  Postanowienie nr rej. 232/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 669

  Postanowienie nr rej. 25/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 670

  Postanowienie nr rej. 251/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 671

  Postanowienie nr rej. 250/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 672

  Postanowienie nr rej. 245/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 673

  Postanowienie nr rej. 246/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 674

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 675

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 676

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 677

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 678

  Postanowienie nr 1130.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 679

  Postanowienie nr 1131.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o powołaniu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 680

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 681

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Maksa Kraczkowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 682

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oskarżyciela przed Trybunałem Stanu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 683

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 684

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 685

  Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 686

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 687

  Zarządzenie nr 16/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł ,,Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 688

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 689

  Postanowienie nr 1131.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 690

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 691

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 692

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 693

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 10 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 694

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 10 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 695

  Postanowienie nr 1130.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 696

  Postanowienie nr 1130.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 697

  Postanowienie nr 1130.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 698

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 699

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 700

  Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 701

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 702

  Postanowienie nr 112.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o nadaniu stopnia generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 703

  Postanowienie nr 1131.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 704

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 705

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 706

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 707

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 708

  Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 709

  Porozumienie z dnia 2 maja 2016 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 710

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 2 maja 2016 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 711

  Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 712

  Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 713

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, podpisanym w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 714

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 715

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 716

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 717

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 718

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 719

  Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 720

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 721

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 722

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE  / Prezes Urzędu Zamówień Publicznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 723

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 724

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 725

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 726

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 727

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 728

  Postanowienie nr 115.4.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 729

  Postanowienie nr 115.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 730

  Postanowienie nr 115.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 731

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 732

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 733

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 734

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 735

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 736

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 737

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 738

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 739

  Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 740

  Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 741

  Postanowienie nr 110.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 742

  Postanowienie nr 110.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 743

  Postanowienie nr 110.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 744

  Postanowienie nr 110.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 745

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 746

  Postanowienie nr 110.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 747

  Postanowienie nr 110.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 748

  Postanowienie nr 110.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 749

  Postanowienie nr 110.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 750

  Postanowienie nr 110.20.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 751

  Postanowienie nr 110.21.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 752

  Postanowienie nr 110.22.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 753

  Postanowienie nr 110.23.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 754

  Postanowienie nr 110.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 755

  Postanowienie nr 110.25.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 756

  Postanowienie nr 110.26.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 757

  Postanowienie nr 110.28.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 758

  Postanowienie nr 110.29.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 759

  Postanowienie nr 110.30.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 760

  Postanowienie nr 110.27.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 761

  Postanowienie nr 110.31.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 762

  Postanowienie nr 110.32.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 763

  Postanowienie nr 110.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 764

  Postanowienie nr 110.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 765

  Postanowienie nr 110.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 766

  Postanowienie nr 110.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 767

  Postanowienie nr 110.37.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 768

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 769

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 770

  Uchwała nr 495/2016 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa  / Krajowa Rada Sądownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 771

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 772

  Zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 773

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 774

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 775

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 776

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 777

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 778

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 779

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 780

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 781

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 782

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 783

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 784

  Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 785

  Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 786

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 787

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych  / Minister Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 788

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisana w Warszawie dnia 16 marca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 789

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisaną w Warszawie dnia 16 marca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 790

  Komunikat Nr 08/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 791

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 792

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt Kp 2/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 793

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt Kp 5/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 794

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2016 r. sygn. akt Kp 3/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 795

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 796

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 797

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 798

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze, zawarta w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 799

  Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze, zawartą w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 800

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 801

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 802

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 803

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 804

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 805

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 806

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 807

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 808

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 809

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 810

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 811

  Postanowienie nr 110.38.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 812

  Postanowienie nr 110.39.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 813

  Postanowienie nr 110.40.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 814

  Postanowienie nr 110.41.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 815

  Postanowienie nr 110.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 816

  Postanowienie nr 110.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 817

  Postanowienie nr 110.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 818

  Postanowienie nr 110.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 819

  Postanowienie nr 110.46.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 820

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 821

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Inkubator Innowacyjności+"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 822

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 823

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 824

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 825

  Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 826

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 827

  Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 828

  Postanowienie nr rej. 252/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 829

  Postanowienie nr rej. 253/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 830

  Postanowienie nr rej. 255/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 831

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 832

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 833

  Postanowienie nr rej. 256/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 834

  Postanowienie nr rej. 257/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 835

  Postanowienie nr rej. 258/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 836

  Postanowienie nr rej. 259/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 837

  Postanowienie nr rej. 263/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 838

  Postanowienie nr rej. 260/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 839

  Postanowienie nr rej. 267/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 840

  Postanowienie nr rej. 266/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 841

  Postanowienie nr rej. 268/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 842

  Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 843

  Postanowienie nr rej. 261/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 844

  Postanowienie nr rej. 262/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 845

  Postanowienie nr rej. 133/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 846

  Postanowienie nr rej. 270/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 847

  Postanowienie nr rej. 277/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 848

  Postanowienie nr rej. 279/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 849

  Postanowienie nr rej. 280/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 850

  Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 851

  Postanowienie nr rej. 275/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 852

  Postanowienie nr rej. 278/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 853

  Postanowienie nr rej. 276/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 854

  Postanowienie nr rej. 269/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 855

  Postanowienie nr rej. 274/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 856

  Postanowienie nr rej. 273/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 857

  Postanowienie nr rej. 289/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 858

  Postanowienie nr rej. 290/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 859

  Postanowienie nr rej. 272/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 860

  Postanowienie nr rej. 291/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 861

  Postanowienie nr rej. 298/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 862

  Postanowienie nr rej. 299/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 863

  Postanowienie nr rej. 297/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 864

  Postanowienie nr rej. 300/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 865

  Postanowienie nr rej. 302/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 866

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 867

  Postanowienie nr rej. 307/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 868

  Postanowienie nr rej. 335/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 869

  Postanowienie nr rej. 355/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 870

  Postanowienie nr rej. 356/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 871

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Uniwersytet Młodego Odkrywcy"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 872

  Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 873

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 874

  Zarządzenie nr 20/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Polscy malarze XIX/XX wieku" - Olga Boznańska  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 875

  Postanowienie nr rej. 380/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 876

  Postanowienie nr rej. 132/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 877

  Postanowienie nr rej. 134/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 878

  Postanowienie nr rej. 378/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 879

  Postanowienie nr rej. 383/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 880

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 881

  Postanowienie nr rej. 292/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 882

  Postanowienie nr rej. 293/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 883

  Postanowienie nr rej. 294/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 884

  Postanowienie nr rej. 295/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 885

  Postanowienie nr rej. 296/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 886

  Postanowienie nr rej. 334/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 887

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 888

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 889

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 890

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 891

  Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 892

  Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 893

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 894

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 895

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 896

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 897

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 898

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2016 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 899

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 900

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 901

  Komunikat Nr 09/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 902

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 903

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 904

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 905

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 906

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2016 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 907

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 września 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 908

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2016 roku, podpisana w Kijowie dnia 11 lipca 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 909

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2016 roku, podpisaną w Kijowie dnia 11 lipca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 910

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 911

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 912

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 913

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 914

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 915

  Postanowienie nr 1131.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 916

  Postanowienie nr 112.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 917

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zakończenia uznawania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 918

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 919

  Postanowienie nr 1131.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 920

  Postanowienie nr 1130.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 921

  Postanowienie nr 1131.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 922

  Postanowienie nr 1130.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 923

  Postanowienie nr 1130.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 924

  Postanowienie nr 1130.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 925

  Postanowienie nr 115.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 926

  Postanowienie nr 1131.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. o powołaniu Prezesów Sądu Najwyższego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 927

  Komunikat Ministra Rozwoju dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 928

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 929

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 930

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 931

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 932

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 933

  Postanowienie nr 1131.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 934

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 935

  Zarządzenie nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 936

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 937

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 938

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 939

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 940

  Postanowienie nr 1131.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 941

  Postanowienie nr 1131.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 942

  Postanowienie nr 1131.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 943

  Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 944

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 945

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2016 r. o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do Policji i Państwowej Straży Pożarnej drogą elektroniczną  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 946

  Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 947

  Uchwała nr 5/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2017  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 948

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 949

  Postanowienie nr 110.54.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 950

  Postanowienie nr 110.55.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 951

  Postanowienie nr 110.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 952

  Postanowienie nr 1109.56.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 953

  Postanowienie nr 110.52.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 954

  Postanowienie nr 110.53.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 955

  Postanowienie nr 110.58.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 956

  Postanowienie nr 110.59.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 957

  Postanowienie nr 110.60.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 958

  Postanowienie nr 110.61.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 959

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 960

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 961

  Postanowienie nr 110.51.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 962

  Postanowienie nr 110.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 963

  Postanowienie nr 110.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 964

  Postanowienie nr 110.50.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 965

  Postanowienie nr 110.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 966

  Uchwała nr 108/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą ,,Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 967

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 968

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 969

  Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 970

  Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 971

  Zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 972

  Zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 973

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzoną w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 975

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 976

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 977

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 978

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 979

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 980

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 981

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 982

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 983

  Komunikat Nr 10/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 984

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 985

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 986

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 987

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 988

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 989

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 990

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 991

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 992

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 993

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 994

  Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 996

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 997

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2016 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 998

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 999

  Zarządzenie nr 21/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1000

  Zarządzenie nr 22/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii ,,Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Haller  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1001

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie upamiętnienia Marka Grechuty w 10. rocznicę śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1005

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1006

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1007

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016-2021  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1009

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1011

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2017 r.  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1012

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2017 r.  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1015

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1016

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1017

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1018

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1019

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1020

  Postanowienie nr rej. 368/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1021

  Postanowienie nr rej. 369/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1022

  Postanowienie nr rej. 370/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1023

  Postanowienie nr rej. 371/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1024

  Postanowienie nr rej. 372/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1025

  Postanowienie nr rej. 373/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1026

  Postanowienie nr rej. 374/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1027

  Postanowienie nr rej. 375/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1028

  Postanowienie nr rej. 376/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1029

  Postanowienie nr rej. 377/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1030

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1031

  Postanowienie nr rej. 385/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1032

  Postanowienie nr rej. 389/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1033

  Postanowienie nr rej. 397/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1034

  Postanowienie nr rej. 399/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1035

  Postanowienie nr rej. 400/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1036

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1037

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1038

  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1039

  Postanowienie nr rej. 402/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1040

  Postanowienie nr rej. 390/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1041

  Postanowienie nr rej. 401/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1042

  Postanowienie nr rej. 408/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1043

  Postanowienie nr rej. 414/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1044

  Postanowienie nr rej. 415/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1045

  Postanowienie nr rej. 409/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1046

  Postanowienie nr rej. 416/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1047

  Postanowienie nr rej. 417/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1048

  Postanowienie nr rej. 423/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1049

  Postanowienie nr rej. 424/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1050

  Postanowienie nr rej. 427/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1051

  Postanowienie nr rej. 432/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1052

  Postanowienie nr rej. 428/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1053

  Postanowienie nr rej. 428/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1054

  Postanowienie nr rej. 434/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1055

  Postanowienie nr rej. 433/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1056

  Postanowienie nr rej. 431/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1057

  Postanowienie nr rej. 436/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1058

  Postanowienie nr rej. 437/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1059

  Postanowienie nr rej. 439/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1060

  Postanowienie nr rej. 440/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1061

  Postanowienie nr rej. 443/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o nadaniu orderu 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1062

  Postanowienie nr rej. 422/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1063

  Postanowienie nr rej. 444/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1064

  Postanowienie nr rej. 453/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1065

  Postanowienie nr rej. 454/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1066

  Postanowienie nr rej. 455/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1067

  Postanowienie nr rej. 457/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1068

  Postanowienie nr rej. 458/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1069

  Postanowienie nr rej. 459/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1070

  Postanowienie nr rej. 464/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1071

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1072

  Postanowienie nr rej. 465/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1073

  Postanowienie nr rej. 320/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1074

  Postanowienie nr rej. 337/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1075

  Postanowienie nr rej. 338/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1076

  Postanowienie nr rej. 339/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1077

  Postanowienie nr rej. 357/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1078

  Postanowienie nr rej. 358/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1079

  Postanowienie nr rej. 445/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1080

  Postanowienie nr rej. 463/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1081

  Postanowienie nr rej. 336/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1082

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1083

  Postanowienie nr 112.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1084

  Postanowienie nr 112.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1085

  Postanowienie nr 112.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1086

  Postanowienie nr 112.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1087

  Postanowienie nr 112.46.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1088

  Postanowienie nr 112.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1089

  Postanowienie nr 112.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1090

  Postanowienie nr 112.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1091

  Postanowienie nr 112.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1092

  Postanowienie nr 112.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała broni  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1093

  Postanowienie nr 112.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1094

  Postanowienie nr 112.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1095

  Postanowienie nr 1131.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1096

  Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1097

  Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1098

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1099

  Komunikat Nr 11/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1100

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1101

  Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1102

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uczczenia 210. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 roku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1103

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1104

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1105

  Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Implementacji Postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1106

  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2016 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju ,,Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"  / Minister Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1107

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1108

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1109

  Postanowienie nr 110.62.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1110

  Postanowienie nr 110.63.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1111

  Postanowienie nr 110.64.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1112

  Postanowienie nr 110.65.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1113

  Postanowienie nr 110.66.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1114

  Postanowienie nr 110.67.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1115

  Postanowienie nr 110.68.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1116

  Postanowienie nr 110.69.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1117

  Postanowienie nr 110.70.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1118

  Postanowienie nr 110.72.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1119

  Postanowienie nr 110.73.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1120

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1121

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Wajdy  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1122

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1123

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1124

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1125

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1126

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego  / Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1127

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1128

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1129

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1130

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2016 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1131

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1132

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1133

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2016 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1134

  Postanowienie nr 1130.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1135

  Postanowienie nr 115.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1136

  Postanowienie nr 115.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1137

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1138

  Postanowienie nr 1130.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1139

  Postanowienie nr 1130.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1140

  Postanowienie nr 115.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1141

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1142

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2016 r. z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1143

  Zarządzenie nr 164 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1144

  Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1145

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1146

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1147

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1148

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1149

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2017  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1150

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1151

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1152

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1153

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1154

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1155

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1156

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1157

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1158

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1159

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1160

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1161

  Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1162

  Zarządzenie nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1163

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1164

  Zarządzenie nr 23/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Aleksander Jagiellończyk  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1165

  Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - szeląg, talar Stefana Batorego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1166

  Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35. rocznicę pacyfikacji kopalni ,,Wujek"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1167

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1168

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1169

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1170

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1171

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1172

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar  / Prezes Głównego Urzędu Miar /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1173

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1174

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1175

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1176

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1177

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,KIC 2016 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1178

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1179

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1180

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1181

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1182

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1183

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1184

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1185

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2016 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1186

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1187

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1188

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1189

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1190

  Postanowienie nr 27 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1191

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1192

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1193

  Zarządzenie nr 29/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 gr i 1 zł  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1194

  Zarządzenie nr 30/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1195

  Komunikat Nr 12/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1196

  Zarządzenie nr 27/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1197

  Zarządzenie nr 28/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr i 20 gr  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1198

  Zarządzenie nr 31/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1199

  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1200

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1201

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1202

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1203

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 grudnia 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1204

  Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1205

  Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1206

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1207

  Postanowienie nr rej. 469/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1208

  Postanowienie nr rej. 470/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1209

  Postanowienie nr rej. 471/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1210

  Postanowienie nr rej. 472/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1211

  Postanowienie nr rej. 467/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1212

  Postanowienie nr rej. 473/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1213

  Postanowienie nr rej. 487/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1214

  Postanowienie nr rej. 484/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1215

  Postanowienie nr rej. 488/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1216

  Postanowienie nr rej. 490/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1217

  Postanowienie nr rej. 490/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1218

  Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU) 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1219

  Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU) 

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1220

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1221

  Postanowienie nr rej. 497/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1222

  Postanowienie nr rej. 501/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1223

  Postanowienie nr rej. 504/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1224

  Postanowienie nr rej. 505/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1225

  Postanowienie nr rej. 506/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1226

  Postanowienie nr rej. 507/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1227

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1228

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1229

  Postanowienie nr 1131.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Trybunału Konstytucyjnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1230

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1231

  Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1232

  Postanowienie nr rej. 509/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1233

  Postanowienie nr rej. 503/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1234

  Postanowienie nr rej. 513/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1235

  Postanowienie nr rej. 511/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1236

  Postanowienie nr rej. 512/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1237

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 1131.25.2016 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1238

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1239

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 35-tej rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych w Kopalni Węgla Kamiennego ,,WUJEK"  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1240

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni ,,Wujek"  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1241

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Mikołajczyka w 50. rocznicę śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1242

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Mobilność Plus"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1243

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1244

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2017 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1245

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1246

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1247

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1248

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1249

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1250

  Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1251

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1252

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1253

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 2 w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1254

  Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Senior-WIGOR" na lata 2015-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1255

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1256

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1257

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI