Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Broń palna, Materiały wybuchowe

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Broń palna, Materiały wybuchowe"

Certyfikat weryfikacji dostawy Certyfikat weryfikacji dostawy
Ewidencja nabytych, zużytych przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Ewidencja nabytych, zużytych przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Informacja o dokonanej sprzedaży amunicji podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. A i B ustawy Informacja o dokonanej sprzedaży amunicji podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. A i B ustawy
Informacja o dokonanej sprzedaży amunicji podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. C-H ustawy Informacja o dokonanej sprzedaży amunicji podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. C-H ustawy
Informacja o dokonanej sprzedaży broni lub jej istotnych części Informacja o dokonanej sprzedaży broni lub jej istotnych części
Informacja o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych Informacja o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych
Informacja o dokonanej sprzedaży wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Informacja o dokonanej sprzedaży wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Informacja o ilości sprzedanej broni Informacja o ilości sprzedanej broni
Informacja o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie Informacja o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie
Informacja o sprzedaży materiałów wybuchowych Informacja o sprzedaży materiałów wybuchowych
Informacja o sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części Informacja o sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części
Karta egzaminacyjna z teoretycznej / praktycznej części egzaminu, Protokół z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń Karta egzaminacyjna z teoretycznej / praktycznej części egzaminu, Protokół z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń
Książka stanu uzbrojenia Książka stanu uzbrojenia
Książka wydania-przyjęcia broni i amunicji Książka wydania-przyjęcia broni i amunicji
Orzeczenie lekarskie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń Orzeczenie lekarskie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
Protokół przekazania ewidencji wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni Protokół przekazania ewidencji wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni
Protokół przyjęcia ewidencji wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni Protokół przyjęcia ewidencji wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni
Sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową Sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową
Treść ogłoszenia o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Treść ogłoszenia o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej lub amunicji (Prior consent to transfer firearms or ammunition) Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej lub amunicji (Prior consent to transfer firearms or ammunition)
Wniosek o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym wytwarzane są materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego Wniosek o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym wytwarzane są materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania małoletniego przy czynności prawnej z udziałem rodziców Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania małoletniego przy czynności prawnej z udziałem rodziców
Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji
Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Zaświadczenie o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych do wydawania pozwolenia na posiadanie broni Zaświadczenie o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych do wydawania pozwolenia na posiadanie broni
Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach
Zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zgoda na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji Zgoda na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji
Zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej lub amunicji (Consent to transfer firearms or ammunition) Zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej lub amunicji (Consent to transfer firearms or ammunition)

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl