Wzór dokumentu : CIT-5

Stan na dzień: 2005-12-21 19:07:20
Kategoria dokumentu: Formularze CIT obowiązujące w 2004 r.
Tytuł dokumentu: CIT-5
Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4394 free 0 name ZaÅ‚Ä…cznik do formularza uzasadnienia wyroku sÄ…du odwoÅ‚awczego (UK 2) descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 2349 (zaÅ‚Ä…cznik 5)</br> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;5&nbsp;grudnia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_4394-0.docm pages 1 photo 1578134735zalacznik-do-formularza-uzasadnienia-wyroku-sadu-odwolawczego-uk-2.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1