Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe CIT Formularze CIT obowiązujące w 2016 r.

Wzór dokumentu : CIT-8B (9)

Stan na dzień: 13/06/2024
Kategoria dokumentu: Formularze CIT obowiązujące w 2016 r.
Tytuł dokumentu: CIT-8B (9)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2015 r.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 8)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

Ważny dokument?
Bądź go pewien! Pobierz profesjonalnie przygotowany dokument: CIT-8B
Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Formularze CIT obowiązujące w 2016 r."

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI