Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe CIT Formularze CIT obowiązujące w 2018 r.

Wzór dokumentu : CIT/BR (3)

Stan na dzień: 01/03/2021
Kategoria dokumentu: Formularze CIT obowiązujące w 2018 r.
Tytuł dokumentu: CIT/BR (3)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2017 r.
CIT-BR (wersja 1) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
Dz.U. 2017, poz. 1191 (załącznik 5)
Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Formularze CIT obowiązujące w 2018 r."