Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe COVID-19

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "COVID-19"

Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego
Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID‐19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID‐19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna
Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy na podstawie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy na podstawie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego
Przelew wierzytelności Przelew wierzytelności
RDO RDO
RDS RDS
RDZ RDZ
RSP-C RSP-C
RSP-CK, RSP-DK RSP-CK, RSP-DK
RSP-D RSP-D
Umowa o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów w następstwie COVID-19 Umowa o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów w następstwie COVID-19
Umowa pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (COVID-19) Umowa pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (COVID-19)
Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek / zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty / zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące (COVID-19) Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek / zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty / zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące (COVID-19)
Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców (COVID-19) Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców (COVID-19)
Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (COVID-19) Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (COVID-19)

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI