Wzór dokumentu : Decyzja w sprawie określenia wysokości...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2007-08-30 15:03:44
Kategoria dokumentu: Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)
Tytuł dokumentu: Decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od posiadania psów
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 5503 free 0 name Decyzja w sprawie okreÅ›lenia wysokoÅ›ci zobowiÄ…zania podatkowego w podatku od posiadania psów descr files filename doc_5503.dot pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1