Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Dokumenty dotyczące spółek

Wzór dokumentu : Deklaracja wekslowa do weksla "in blanco"...

Stan na dzień: 2005-04-08 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dokumenty dotyczące spółek
Tytuł dokumentu: Deklaracja wekslowa do weksla "in blanco" na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności
Opis: W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy coraz częściej żądają od kontrahentów, dla zabezpieczenia swych roszczeń, wystawienia tzw. weksla "in blanco", czyli nie wypełnionego całkowicie dokumentu weksla. Wystawieniu takiego weksla powinna jednak zawsze towarzyszyć tzw. deklaracja wekslowa określająca zakres upoważnienia dla remitenta do wypełnienia weksla, aby chronić w ten sposób wystawcę przed uzupełnieniem weksla niezgodnie z przyjętymi uzgodnieniami.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty dotyczące spółek"