Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Dokumenty archiwalne Dokumenty Celne

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Dokumenty Celne

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Dokumenty Celne"

Deklaracja INTRASTAT - PRZYWA“Z Deklaracja INTRASTAT - PRZYWA“Z
Deklaracja INTRASTAT - WYWA“Z Deklaracja INTRASTAT - WYWA“Z
Deklaracja skrócona do czasowego składowania Deklaracja skrócona do czasowego składowania
Dokument dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. Ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny Dokument dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. Ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
Odprawa czasowa - Dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego (Temporary admission - Document attached to the oral customs declaration) Odprawa czasowa - Dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego (Temporary admission - Document attached to the oral customs declaration)
Oświadczenie że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone post. egzekucyjne lub upadłościowe oraz nie zalega w podatkach Oświadczenie że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone post. egzekucyjne lub upadłościowe oraz nie zalega w podatkach
Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego
Powiadomienie o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym Powiadomienie o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR
Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania
Pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu Pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu
Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej
Pozwolenie na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym Pozwolenie na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym
Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego
Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu
Pozwolenie na utworzenie regularnej linii żeglugowej Pozwolenie na utworzenie regularnej linii żeglugowej
Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona - poziom 1) Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona - poziom 1)
Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona - poziom 2) Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona - poziom 2)
Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona - poziom 1) Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona - poziom 1)
Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona - poziom 2) Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona - poziom 2)
Pozwolenie na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia Pozwolenie na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia
Pozwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu Pozwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
Upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów Upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów
Wniosek o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi Wniosek o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi
Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR
Wniosek o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym - czasowe wyprowadzenie towarów Wniosek o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym - czasowe wyprowadzenie towarów
Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania
Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu
Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym
Wniosek o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu Wniosek o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu
Wniosek o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej Wniosek o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona-poziom 1) albo manifestu lotniczego z wykorzystaniem elektr. systemu wymiany danych (procedura uproszczona-poziom 2) Wniosek o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona-poziom 1) albo manifestu lotniczego z wykorzystaniem elektr. systemu wymiany danych (procedura uproszczona-poziom 2)
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona - poziom 1) albo pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona - poziom 2) Wniosek o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona - poziom 1) albo pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona - poziom 2)
Wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i przed przybyciem do portu przeznaczenia Wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i przed przybyciem do portu przeznaczenia
Wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu Wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu
Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów
Wniosek o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) Wniosek o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP)
Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI