Money.pl Firma Wzory dokumentów

Darmowe formularze

Wzór dokumentu : EDG-1

Link do dokumentu: Zobacz i pobierz dokument
Stan na dzień: 23/02/2020
Kategoria dokumentu: Darmowe formularze
Tytuł dokumentu: EDG-1
Opis: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego (Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 w pliku doc_6267-1.pdf).  
Liczba stron: 5
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.