Wzór dokumentu : Faktura VAT marża

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/04/2020
Kategoria dokumentu: Finansowe
Tytuł dokumentu: Faktura VAT marża
Opis:

Od stycznia 2013 r. zlikwidowano określenie "Faktura VAT-marża”. Zastosowanie ma w tym przypadku standardowy wzór faktury obowiązujący od początku 2013 r. W prawym górnym rogu faktury należy wybrać z listy rozwijanej jedną z opcji:
- „procedura marży – towary używane”,
- „procedura marży – dzieła sztuki”,
- „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”,
- „procedura marży dla biur podróży”.

Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 5575 free 0 name Faktura VAT marża descr <p>Od <span style="color: #0000ff"><strong>stycznia 2013 r.&nbsp;</strong></span>zlikwidowano okreÅ›lenie&nbsp;&quot;Faktura VAT-marża&rdquo;.&nbsp;Zastosowanie ma w tym przypadku standardowy wz&oacute;r faktury obowiÄ…zujÄ…cy od&nbsp;poczÄ…tku 2013 r. W&nbsp;prawym g&oacute;rnym&nbsp;rogu faktury należy&nbsp;wybrać z&nbsp;listy rozwijanej&nbsp;jednÄ… z&nbsp;opcji:<br /> - &bdquo;procedura marży &ndash; towary używane&rdquo;, <br /> - &bdquo;procedura marży &ndash; dzieÅ‚a sztuki&rdquo;, <br /> -&nbsp;&bdquo;procedura marży &ndash; przedmioty kolekcjonerskie i antyki&rdquo;, <br /> - &bdquo;procedura marży dla biur podr&oacute;ży&rdquo;.</p> files filename doc_5575-0.xlt pages 1 photo 1358347582faktura-marza.png filename doc_5575-1.xlt pages 1 photo 1419431270faktura-marza.png filename doc_5575-0.ods pages 1 photo 1358347607faktura-marza-open-office.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0