Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Obrony Narodowej

Wzór dokumentu : Formularz listy kontrolnej do kontroli...

Stan na dzień: 2005-12-02 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Obrony Narodowej
Tytuł dokumentu: Formularz listy kontrolnej do kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
Opis: Na podstawie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem są obowiązane podczas każdej kontroli wypełnić listę kontrolną. Wypełnioną listę kontrolną przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego, a jej kopię kontrolowanemu. W związku z tym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej określono wzór takiej listy. Listę kontrolną wypełnia się w całości poprzez: wpisanie odpowiednich danych w rubrykach 1-9, 12, 29 i 30 oraz zakreślenie odpowiednich pól w pozostałych rubrykach. Wypełnia się ją odręcznie, w sposób czytelny, długopisem barwy niebieskiej lub czarnej. Lista kontrolna może być wypełniana w formie elektronicznej, jeżeli jej wydruk wraz z kopią oraz podpisanie nastąpi nie później niż w momencie zakończenia kontroli. Wypełnioną listę kontrolną oraz jej kopię podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę, podając w sposób czytelny swoje imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę organu lub jednostki, w imieniu którego przeprowadziła kontrolę.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Obrony Narodowej"