Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Formularze wniosków medycznych

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Formularze wniosków medycznych"

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej
Wniosek do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o wyrażenie zgody w zakresie istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego Wniosek do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o wyrażenie zgody w zakresie istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego
Wniosek do prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego / do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego Wniosek do prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego / do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego
Wniosek o dokonanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego Wniosek o dokonanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego
Wniosek o dokonanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Wniosek o dokonanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
Wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją Wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją
Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją
Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej
Wniosek o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Wniosek o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Wniosek o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w systemie informacji medycznej Wniosek o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w systemie informacji medycznej
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-W20) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-W20)
Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania decyzji o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania decyzji o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Wniosek o skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Wniosek o skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Wniosek o udzielenie zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 Wniosek o udzielenie zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1
Wniosek o ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Wniosek o ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawiany przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej Wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawiany przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P
Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P
Wniosek o wpis do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmianę w rejestrze, skreślenie z rejestru Wniosek o wpis do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmianę w rejestrze, skreślenie z rejestru
Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych
Wniosek o wpis/zmianę w Krajowym Rejestrze Wytwórców, importerów oraz dystrybutorów substancji czynnych Wniosek o wpis/zmianę w Krajowym Rejestrze Wytwórców, importerów oraz dystrybutorów substancji czynnych
Wniosek o wydanie / zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego Wniosek o wydanie / zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego
Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego
Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego innego niż produkt leczniczy weterynarynaryjny i innego niż produkt leczniczy homeopatyczny Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego innego niż produkt leczniczy weterynarynaryjny i innego niż produkt leczniczy homeopatyczny
Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego / Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznym Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego / Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznym
Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego weterynaryjnego Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego weterynaryjnego
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym / Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym / Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym
Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie / import produktów leczniczych Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie / import produktów leczniczych
Wniosek o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej Wniosek o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej
Wniosek o zmianę zezwolenia na wytwarzanie / import produktów leczniczych Wniosek o zmianę zezwolenia na wytwarzanie / import produktów leczniczych
Wniosek w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych Wniosek w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych
Wniosek w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji Wniosek w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI