Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Gospodarcze

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Gospodarcze

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Gospodarcze"

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia Decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia
Decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia Decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na przywóz towarów Decyzja o udzieleniu pozwolenia na przywóz towarów
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na wywóz towarów Decyzja o udzieleniu pozwolenia na wywóz towarów
Formularz wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych Formularz wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych
Informacja dodatkowa (dotyczy wniosku o pomoc na ratowanie / restrukturyzację przedsiębiorstw) Informacja dodatkowa (dotyczy wniosku o pomoc na ratowanie / restrukturyzację przedsiębiorstw)
Informacja kwartalna dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwu Informacja kwartalna dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwu
Księga protokołów zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Księga protokołów zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
Oświadczenie krajowego dostawcy w sprawie krajowego pochodzenia eksportowanego produktu Oświadczenie krajowego dostawcy w sprawie krajowego pochodzenia eksportowanego produktu
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne
Oświadczenie o ilości lub wartości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia Oświadczenie o ilości lub wartości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia
Oświadczenie o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne Oświadczenie o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne
Oświadczenie o wpłaceniu udziałów do kapitału zakładowego Oświadczenie o wpłaceniu udziałów do kapitału zakładowego
Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.
Protokół zgromadzenia wspólników spółki Protokół zgromadzenia wspólników spółki
Przykładowy protokół z posiedzenia zarządu spółki Przykładowy protokół z posiedzenia zarządu spółki
Skład Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Skład Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia
Uchwała zarządu dotycząca powołania Prokurenta Uchwała zarządu dotycząca powołania Prokurenta
Uchwała zarządu dotycząca ustalenia siedziby spółki Uchwała zarządu dotycząca ustalenia siedziby spółki
Uchwała zarządu dotycząca zwiększenia kapitału udziałowego spółki Uchwała zarządu dotycząca zwiększenia kapitału udziałowego spółki
Uchwała zarządu dotycząca zwiększenia kapitału zakładowego spółki Uchwała zarządu dotycząca zwiększenia kapitału zakładowego spółki
Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) dotyczącą bilansu i rachunku zysków i strat Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) dotyczącą bilansu i rachunku zysków i strat
Wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego Wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
Wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składany w ramach oferty na udzielenie zezwolenia Wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składany w ramach oferty na udzielenie zezwolenia
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji technicznych Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji technicznych
Wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa Wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa
Wniosek o udzielenie pomocy w celu ratowania przedsiębiorcy Wniosek o udzielenie pomocy w celu ratowania przedsiębiorcy
Wniosek o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych na przywóz / wywóz towarów Wniosek o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych na przywóz / wywóz towarów
Wniosek o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych na przywóz / wywóz towarów Wniosek o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych na przywóz / wywóz towarów
Wniosek o udzielenie tymczasowej pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa Wniosek o udzielenie tymczasowej pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa
Wniosek o udzielenie wsparcia nowej inwestycji przedsiębiorcy Wniosek o udzielenie wsparcia nowej inwestycji przedsiębiorcy
Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kurator (KRS-Z50) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kurator (KRS-Z50)
Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI